ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Προστασία των αρχαιοτήτων στην παλαιόπολη

Μίλτος Π. Βασιλείου
δημοσιεύθηκε στην "καθημερινή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στις 19/9/2007
Η Κερκυραϊκή ιδιαιτερότητα, είναι η διαχρονική αρμονική συμπαρουσία διαφορετικών πολιτισμών. Αυτή η ειδική και σπάνια συναντώμενη Κερκυραϊκή φυσιογνωμία μπορεί και πρέπει να διασωθεί και να ενισχυθεί πριν να είναι αργά...

Η οικοδομική ανάπτυξη της χερσονήσου του Κανονιού υπήρξε πολλές φορές αιτία ανεύρεσης πολύτιμων ντοκουμέντων της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου. Ταυτόχρονα, υπήρξε και αιτία οριστικής απώλειας της κλασσικής φυσιογνωμίας της περιοχής, με την ανέγερση οικοδομών στον χώρο των ευρημάτων. Παρά το γεγονός, πώς υλικά της παλιόπολης χρησιμοποιήθηκαν στην διαδρομή αιώνων για την οικοδόμηση της Κορυφώς ή/και για την οχύρωση της Ενετικής πόλης, ένα σημαντικό πλήθος εναπομενόντων στοιχείων μπορούσε τουλάχιστον να συγκροτήσει έναν αξιόλογο αρχαιολογικό τόπο-περίπατο για ντόποιους και επισκέπτες, που θα ξεκινούσε από τον Ανεμόμυλο (εκκλησία Αγίου Αθανασίου, Βίλλα Κοκοτού, Παλαιοχριστιανική κ.λ.π.) και θα περιλάμβανε μεγάλο μέρος της Στρατιάς και του Φιγαρέτου). Δηλαδή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κρίκο της ποθούμενης αναβάθμισης σε όφελος της ποιότητας ζωής αλλά και του ίδιου του τουριστικού προϊόντος, που πολλά και αμετάκλητα δεινά έπαθε στην διαδρομή των τελευταίων 10ετιών.
Η χωροταξική διευθέτηση της χερσονήσου του Κανονιού πριν από αρκετά χρόνια θα μπορούσε να είχε προλάβει (μεταξύ πολλών άλλων συνεπειών της άναρχης δόμησης) την εξαφάνιση ευρημάτων (θεμέλια κ.λ.π.) κάτω από τις ανεγειρόμενες οικοδομές. Εχει νόημα σήμερα μία τέτοια πολεοδομική παρέμβαση στην περιοχή; Κατά την γνώμη μας έχει και παραέχει... Αρκεί να διέπεται από την πρωτογενή λογική της χωροταξίας ως οργανωμένης παρέμβασης επιβολής όρων ευπρεπούς, καλαίσθητης και λειτουργικής διαμόρφωσης ενός οικισιτκού συνόλου και όχι της παράπλευρα επιδιωκόμενης μεγιστοποίησης του εργολαβικού οφέλους.
Σήμερα, βέβαια, κάθε προσπάθεια χωρωτοξικής ρύθμισης είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη της την υπάρχουσα πραγματικότητα. Η παρεμπόδιση της οικοδομικής δραστηριότητας στο Κανόνι, κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί ως υπερβολική και στην πραγματικότητα να συνιστά ...αδικία υπέρ όσων πρόλαβαν. Υπάρχει, όμως πολιτική, που μπορεί να συμβιβάσει τα πράματα και να αποτρέπεψει την οριστική και καθολική καταστροφή του αρχαιολογικού χώρου. Ετσι, π.χ. η κατασκευή προθηκών για τα μη μεταφέρσιμα ευρημάτα στο χώρο του ισογείου ή του υπογείου της ανεγειρόμενης οικοδομής μπορεί να τα διασώσει εξωραϊζοντας ταυτόχρονα το αποτέλεσμα της κατασκευής (βλέπε μέγαρο της Εθνικής Τράπεζες στην οδό Αιόλου, στην Αθήνα). Χωρίς υπερβολικό κόστος μία τέτοια λύση (πιθανόν και πολλές άλλες που ειδικοί -τεχνοκράτες και αρχαιολόγοι- γνωρίζουν) μπορεί να συμβάλλει ταυτόχρονα και στην άρση της απαγόρευσης οικοδόμησης αλλά και στην περιφρούρηση τοπικών ευρημάτων και φυσιογνωμίας της περιοχής. Τέτοιες λύσεις, που δεν ματαιώνουν τρέχουσες κοινωνικές δραστηριότητες, μπορούν να συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ταυτόχρονα ευνοείται η βελτίωση της ποιότητας των φιλοξενούμενων επισκεπτών και -κατ’ επέκταση- αυξάνεται το εισερχόμενο τουριστικό συνάλλαγμα όταν ο φιλοξενών τόπος διαθέτει κάποια σημαντική, χαρακτηριστική και ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες ιδιαιτερότητα. Η Κερκυραϊκή ιδιαιτερότητα, είναι η διαχρονική αρμονική συμπαρουσία διαφορετικών πολιτισμών. Αυτή η ειδική και σπάνια συναντώμενη Κερκυραϊκή φυσιογνωμία μπορεί και πρέπει να διασωθεί και να ενισχυθεί πριν να είναι αργά... Ειδικοί επιστήμονες και φορείς (Εφορία Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Πολιτισμού, Τοπική Αυτοδιοίκηση) έχουν τον λόγο...
Δημοσίευση σχολίου