ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Μολυσμένο το ένα έκτο του Ρωσικού εδάφους...

Επίσημη κρατική αναφορά περιγράφει το 1/6 του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας σαν «οικολογικά ακατάλληλο». Κύρια πηγή: τα βιομηχανικά απόβλητα. Κάθε χρόνο στη Ρωσία παράγονται 75 εκατομμύρια τοξικά απόβλητα από τα οποία μόνο το 18% είναι ανακυκλώσιμα. Στο τέλος του 2007, η επιφάνεια Ρώσικης γης, μολυσμένης από βαριά μέταλλα και φθοριούχα έφτανε στα 3.6 εκατομμύρια εκτάρια, από τα οποία 253 χιλ. χαρακτηρίστηκαν ως «εξαιρετικά μολυσμένα». Η αναφορά επισημαίνει, ότι τα χρηματικά πρόστιμα είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις διαστάσεις του συντελούμενου οικολογικού εγκλήματος…
Δημοσίευση σχολίου