ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

Πορτογαλία: Δημοκρατία χαμηλόβαθμη…

Μία μεγάλη πρόσφατη μελέτη πολιτειακού χαρακτήρα στην κοινή γνώμη της Πορτογαλίας είναι άκρως αποκαλυπτική για την χαμηλότατη εκτίμηση του λαού στο κοινωνικο-πολιτικό σύστημα της χώρας. Επιγραμματικά εκθέτουμε τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας:
-Πάνω από 2 στους 3 πολίτες πιστεύουν, ότι δεν ασκούν καμία επίδραση στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
-Οι εκλεγμένοι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των εκλογέων.
-Στην πρώτη κατηγορία των θεσμών, που δεν λειτουργούν βρίσκεται η δικαιοσύνη. Η συντριπτική πλειοψηφία των Πορτογάλων πιστεύει, ότι οι πλούσιοι έχουν διαφορετική δικονομική μεταχείριση από τους φτωχούς, όπως και οι πολιτικοί συγκριτικά με τους ανώνυμους πολίτες. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στην δικαιοσύνη αποτελεί τον κυριότερο λόγο καχυποψίας προς το κράτος.
-Η εξασφάλιση εργασίας και οικονομικής αυτάρκειας θεωρείται από τους πολίτες πολύ σημαντικότερη από την ύπαρξη εκλογών, την ελευθερία της συμμετοχής και της κριτικής.
-Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν, ότι τα προβλήματα του συστήματος έχουν ελάχιστες πιθανότητες να λυθούν…
Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά;
Δημοσίευση σχολίου