ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Καλή χρονιά...

Οι ευχές δεν λύνουν ΤΟ πρόβλημα αλλά τις χρειαζόμαστε... Χρειαζόμαστε, όμως πάνω απ' όλα κριτική σκέψη και αποτελεσματική δράση. Ο καθένας εφ ώ ετάχθη...
Δημοσίευση σχολίου