ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Τάδε έφη Καποδίστριας

Απευθυνόμενος εις την Δ' Εθνοσυνέλευση ο πρώτος κυβερνήτης είπε:


«Ελπίζω, ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού, ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμόν του υψηλού υπουργήματος των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ΄ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της»
«εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν"
Το κείμενο αυτό μας επιτρέπει την συναγωγή ορισμένων σαφών και κατηγορηματικών συμπερασμάτων, όπως:
1. … Ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν διαθέτει ούτε την ελάχιστη ηθικοπολιτική συγγένεια με τους μετά 150 έτη διαδόχους του εις την ηγεσία της χώρας, που αναγνώρισαν και δημοσίως … το δικαίωμα του …δωρακίου μερικών εκατομμυρίων δραχμών εις τα απλά κομματικά στελέχη δημοσίων οργανισμών (δεν μιλάμε βέβαια για υπουργούς…)
2 … Δικαίως εδολοφονήθη από τους πρωτοπόρους της κομπραδόρικης (μεταπρατικής) τάξης της αρπαχτής, για τους οποίους ήταν αξεπέραστο εμπόδιο στην ανάπτυξη του …θεάρεστου έργου, που παρουσίασαν κατά τις επόμενες 10ετίες μέχρι και της σήμερον…
Και καλή μας νύχτα…
Δημοσίευση σχολίου