ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Προφητείας το ανάγνωσμα…

Λέγει μοι Κύριος
Εν ταις προσεχείς ημέραις Συνέδριον (συνεδρίαση) έσεται των Αρχιερέων και Φαρισαίων, ίνα ψηφίση εν εισέτι πολυνομοσχέδιον, δια του οποίου επιχειρείται η …τελική αλλαγή των Φώτων του Ελληνικού λαού. (They will change our lights κατά πως έλεγε και ο Χάρρυ Κλυν). Τινές των Φαρισαίων φοβούμενοι την μήνιν του όχλου, προσποιούνται, ότι τάχα δεν θα το ψηφίσουν ως έχει, ότι αποκλείεται να συναινέσουν σε τούτο ή εκείνο κ.ο.κ. Τότε λοιπόν ο επικεφαλής των Γραμματέων και ο πρώτος των Φαρισαίων θα διαμηνύσει εις τους δήθεν διαφωνούντας και φωνασκούντας να … καθίσουν καλοί… Και αυτοί, την κρίσιμην ώραν θα …ποιήσουν την νήσσαν (θα κάνουν την πάπια), τηρούντες την πανάρχαιαν αρετήν της διπλοπροσωπίας, ην το κίνημα, είχε αναγάγει από εποχής Μεγάλου εις Επιστήμην, εις βαθμόν τόνδε ώστε και … Αμερικανός Παράγων να ομολογεί (Ελευθεροτυπία 8/10/1993), ότι γνωρίζει τέλεια άλλα να δηλώνει και άλλα να πράττει…
Κύριος ου λέγει μοι, πόσον καιρόν ημείς, οι αυτόχθονες ιθαγενείς θα τρώγωμεν το σχετικό κουτόχορτο…
Δημοσίευση σχολίου