ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Μία ζωή τα ίδια !!!

Ο Εμμανουήλ Ροΐδης (1836-1904), περισσότερο ενάμισυ αιώνα πριν περιγράφει την Ελλάδα του τότε, παρόμοια με την Ελλάδα του τώρα. Ο φίλτατος της ΦΑΙΑΚΙΑΣ Ν.Μ. μας έστειλε το απόσπασμα του καυστικού λόγου του μεγάλου Ελληνα συγγραφέα, που μοιάζει να περιγράφει τα σύγχρονα συμβαίνοντα... Το κοινό των εποχών είναι οι εξαρτήσεις του τόπου, που διαφεντεύεται από τις ίδιες εξωτερικές δυνάμεις σε αγαστή συνεργασία και υποτακτική σχέση από παρόμοιους ντόπιους άρχοντες...

Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας:
α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσιν τούτο εις την χύτραν τού προϋπολογισμού.
β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον.
γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν διά τού ιδρώτος
Δημοσίευση σχολίου