ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Σοφή σεμνότητα!!!

Το λάβαμε από τον φίλτατο Νίκο Μαντζάκο και το αναδημοσιεύουμε σαν μία μεγάλη, απόλυτη και συγκινητική από ανθρωπιστική και πολιτισμική άποψη αλήθεια... 

Δημοσίευση σχολίου