ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Αποτελεσματικότητα θα έχουμε... Από δημοκρατία τι γίνεται;;;

Διαβάζουμε στο NOOZ, ότι με μία απλή τροποπογία ... επαναστατικοποιείται η διαδικασία με την οποία θα καταρτίζονται οι Οργανισμοί των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και των ΝΠΔΔ. Ετσι, την μεθοδολογία των προεδρικών διαταγμάτων θα αντιμετωπίζεται το κεφαλαιώδες ζήτημα των απολύσεων και όχι μόνον... Σύμφωνα με την τροπολογία, με Προεδρικά Διατάγματα θα είναι δυνατό επίσης να αντικαθίστανται ή να τροποποιούνται οι Οργανισμοί, αλλά και να καταρτίζονται ενιαίοι οργανισμοί για κατηγορίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Προβλέπεται, επίσης, ότι είναι δυνατόν με τα ίδια Προεδρικά Διατάγματα να αντικαθίσταται, να καταργείται ή να τροποποιείται κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των προαναφερόμενων φορέων.
Και καταλήγει η σχετική είδηση:...Πρόκειται ουσιαστικά για την καθιέρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων ως πάγιας πρακτικής για την οργάνωση και λειτουργία του στενού δημόσιου τομέα και των ΝΠΔΔ, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Βουλής. 
Δυστυχώς, υπάρει ακόμη το ...νομοθετικό κώλυμα της γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε. για την συνταγματικότητα του αποφασιζόμενου προεδρικού διατάγματος... Μήπως, πρέπει να το ξεξερπάσουμε και αυτό;;; Να το χαρεί και η τρόϊκά... Να πάρουμε συγχαρητήρια από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ για την πρόοδό μας στην εργασιακή ευελιξία;;; Λέμε, τώρα...
Πάντως, πληροφοριακά, έχουμε κοινοβουλευτική Δημοκρατία... 
Δημοσίευση σχολίου