ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Ζώμεν υπό στυγνόν κομμουνιστικόν καθεστώς...


Δεν φτάνει, λοιπόν, όλη αυτή η φορολογία που έχει επιπέσει επί των κεφαλών μας και των κατοικιών μας, όπως άλλωστε ανεμένετο από κομμουνιστάς, οι οποίοι κατ΄αρχήν στοχεύουν εναντίον της ατομικής ιδιοκτησίας;;; 
Ερχεται πλέον και η πλήρης ισοπέδωσις των συνταξιοδοτικών μας απολαβών, συνεπής προς τον κομμουνιστικόν φανατισμόν, ο οποίος χαρακτηρίζει το οικονομικόν επιτελείον της κυβερνήσεως, αρχής γενομένης από τον ίδιον τον Υπουργόν Οικονομικών !!! Η ΦΑΙΑΚΙΑ είναι υποχρεωμένη υπό τοιαύτας και τοσαύτας συνθήκας να σας παραθέσει το ακριβές κείμενον των δηλώσεων του κ. Στουρνάρα, αι οποίαι μας προεκάλεσαν ρίγη αντικομμουνιστικής φρίκης... «υπάρχουν περιθώρια στοχευμένων περικοπών» είπε και διευκρίνισε ότι μιλά για «κοστοβόρες εξαιρέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα από τους γενικούς κανόνες. Εξαιρέσεις που δεν είναι κοινωνικά δίκαιες και χωρίζουν τους πολίτες σε πατρίκιους και πληβείους». Ορίστε!!! Καμαρώσατε τον "ερυθρόν" Υπουργόν που ανερυθρίαστος εφαρμόζει τα σκληρά δόγματα του Μαρξισμού-Λενινισμού...

Ελεος συνέλληνες!!! Ως πότε θα υφιστάμεθα αυτήν την ταξικήν ισοπέδωσιν και ταπείνωσιν, όλοι ημείς οι υγειώς σκεπτόμενοι;;; Ας μειωθούν αλλά όχι και να εξισωθούν...Δεν ημπορώ παρά να ενθυμηθώ την σοφήν λαϊκήν παροιμίαν: "αφεντικά και δούλοι τα ίδια σκατά γινήκαμε ούλοι" Και ετέραν εκ Μανδουκίου της Κερκύρας: " ίσα τα γουρούνια μας και τα γουρούνια ίσα μας".... 

Καιρός πλέον να ξεσηκωθώμεν!!! Μήπως και πνεύσει και εις την πατρίδα μας ολίγος άνεμος φιλελευθερισμού... Να απιτινάξωμεν επιτέλους αυτήν την στυγνήν δικτατορίαν του προλεταριάτου... 
Και έως τότε καλή μας νύχτα...  
Δημοσίευση σχολίου