ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Καλοτάξειδη...

Την μνημονεύουμε την Αντιγόνη Βαλάκου με βαθύτατο σεβασμό γιατί, ό,τι έκανε στο σανίδι και στο πανί το έκανε με απίστευτη σοβαρότητα, επιμέλεια και σεμνότητα... Αρετές σπανίζουσες στον τόπο σε στιγμές, που οι αρπαχτές (κάθε είδους) έχουν αναχθεί σε αναμφισβήτητη ένδειξη ικανότητας...Εποίει ήθος η Αντιγόνη Βαλάκου και της το ανταποδίδουμε με την αθανασία της στην μνήμη μας...
Δημοσίευση σχολίου