ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Γεγονός για τα Ελληνικά Γράμματα...

Δεν το λέμε από τοπικισμό... Είναι γεγονός, ότι τα ΠΑΝΙΟΝΙΑ συνέδρια, που συμπληρώνουν φέτος εκατονταετία υπήρξαν διαχρονικά, σημαντικοί σταθμοί στην νεο-Ελληνική Γραμματεία.... Οι εργασίες λοιπόν του Ι Πανιόνιου Συνέδριου είναι ξεχωριστό γεγονός για την Κέρκυρα, για τα Επτάνησα, για την Δυτική Νησιωτική Περιοχή της χώρας με τις διαίτερες πολιτιστικές ρίζες, και ιστορικές διαδρομές. Η ΦΑΙΑΚΙΑ εορτάζει και τιμά το γεγονός... Και χαίρεται, πως ένας φίλτατός μας, ο σημαντικότατος νεο-Ελληνιστής, καθηγητής Θεοδόσης Πυλαρινός έχει την οργανωτική ευθύνη πραγματοποίησής του... Το εργασιακό πάθος αλλά και η αποτελεσματικότητα του Θεοδόση έχουν ήδη αποτυπωθεί... Η ποιότητα προγράμματος και προσκεκλημένων ομιλητών αλλά και το πλήθος των συνοδευτικών (μουσικών, εικαστικών κ.λ.π.) εκδηλώσεων επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές...    
Δημοσίευση σχολίου