ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Θέτει ερωτήματα ο φίλτατος  της ΦΑΙΑΚΙΑΣ Δήμος Μακατσώρης προς τις παρατάξεις, που θα διεκδικήσουν την ψήφο στις Δημοτικές εκλογές της Κέρκυρας αλλά και στις περιφερειακές εκλογές των Ιονίων Νήσων. Πολύ φοβούμαστε, ότι απευθύνετε σε ώτα μη ακουόντων. Αυτό όμως, ανεβάζει την σημασία των γραφόμενων... Διαβάστε

Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΣΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αν στο Ελληνικό σχολείο είχε καθιερωθεί ένα καινούργιο μάθημα με τίτλο και περιεχόμενο «Η ακριβολογία με εισαγωγή στο λογικό θετικισμό,ένα μάθημα διδασκαλίας καθαρής σκέψης και νηφάλιας αντικειμενικότητας», τότε οι αυτοδιοικητικοί συνδυασμοί θα είχαν την δυνατότητα να τοποθετηθούν με σαφήνεια στα ερωτήματα που πλανώνται στο μυαλό των πολιτών.
Αυτά είναι:
·   Θεωρείτε την αυτοδιοίκηση προέκταση του κράτους ή του κόμματος ή ανταγωνιστικό θεσμό προς αυτά ή πιστεύετε πως αυτή πρέπει να αποτελεί μια σύνθεση κρατικής εξουσίας και αυτοδιοικούμενου πολίτη που θα προέκυπτε μέσα από την αναδιάταξη αρμοδιοτήτων εξουσιών και πόρων.
·        Θεωρείτε πως το όργανο της αυτοδιοίκησης πρέπει να εκλέγεται  με απλή αναλογική και ο επικεφαλής του πρέπει να εκλέγεται από αυτό του οποίου να είναι μέλος.
·        Θεωρείτε πως πρέπει τα όργανα της αυτοδιοίκησης να έχουν λιγότερα μέλη κατά 30%.
·        Θεωρείτε πως πρέπει να υπάρξει μείωση των αντιδημάρχων και των συμβούλων του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη και παράλληλα οι αντιπεριφερειάρχες να εκλέγονται με σταυρό.
·        Θεωρείτε πως είναι αναγκαία τα διαμερισματικά συμβούλια ή πρέπει να αντικατασταθούν από θεσμοθετημένες συνελεύσεις των διαμερισμάτων ή των γειτονιών όπου θα κατατίθενται οι προτάσεις των κατοίκων για τα όποια προβλήματα..
·        Θεωρείτε πως πρέπει να υπάρξει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με έμφαση στην αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων, ανάπτυξη των καινοτόμων νέων τεχνολογιών ούτως ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης για όλα τα άτομα που κατοικούν στο Δήμο ή την περιφέρεια και είναι σε ηλικία εργασίας.
·        Θεωρείτε πως η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται με διαλογή,συμπίεση,βιολόγιση των υγρών αποβλήτων και την υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων.
·        Θεωρείτε πως η αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος των νησιών μπορεί να γίνει με μεταφορά νερού από την ηπειρωτική ακτή.
·        Θεωρείτε πως πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε καθορισμό χρήσεων γης,χωροθετήσεις ειδικών χρήσεων ( ζώνες εστίασης και αναψυχής, ζώνες χονδρεμπορίου,ζώνες μεταφορικής υποδομής, οχλούσες χρήσεις, ζώνες υγρών και αερίων καυσίμων, βιομηχανικές ζώνες και βιοτεχνικά πάρκα ), πολεοδομήσεις, επανασχεδιασμός οικισμών στην βάση πληθυσμιακών κριτηρίων.
·        Θεωρείτε αναγκαία την πεζοδρόμηση των ιστορικών κέντρων και την δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης ή των οικισμών.
·        Θεωρείτε αναγκαία την δημιουργία ποδηλατοδρόμων.
·        Θεωρείτε αναγκαία την
·        δημιουργία ζωνών προστασίας υγροβιότοπων αλλά και ζωνών που θα περικλείουν τις οχλούσες χρήσεις και τις ειδικές εγκαταστάσεις όπως τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
·        Θεωρείτε αναγκαία την αναβάθμιση της υγείας,της παιδείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
·        Θεωρείτε αναγκαία την χωροθέτηση σχολικών μονάδων.
·        Θεωρείτε αναγκαία την επέκταση και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του Ιονίου Πανεπιστημίου.
·        Θεωρείτε αναγκαία την λύση του στεγαστικού του προβλήματος.
·        Θεωρείτε αναγκαία την αναβάθμιση και την λειτουργική ενοποίηση των ΤΕΙ των Ιόνιων Νησιών.
·        Θεωρείτε αναγκαία την βελτίωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος οδικού δικτύου.
·        Θεωρείτε σωστό τον πόλεμο που άσκησε ο Δήμος για την δημιουργία μουσείου τυπογραφίας σε κτίριο του νέου φρουρίου που ακόμη και σήμερα λειτουργεί ιδιότυπο μπαρ που ανοίγει κάποιες μέρες την εβδομάδα μετά απ΄οτην 12η νυκτερινή.
·        Θεωρείτε αναγκαία την δημιουργία οδικών αξόνων στα Ιόνια Νησιά με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον οδικό άξονα Βορρά –Νότου στην Κέρκυρα με παράλληλη παράκαμψη της πόλης της Κέρκυρας αλλά και όλων των οικισμών.
·        Θεωρείτε πως οι πεζόδρομοι, τα άλση και οι πλατείες δεν είναι χώροι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Αυτά δεν πρέπει να καλύπτουν πάνω από το 1/3 των χώρων αυτών και τα 2/3 να αποδοθούν στους πολίτες και στα παιδιά..
·        Θεωρείτε πως πρέπει να αξιοποιηθεί η Δημόσια και η Δημοτική περιουσία που καταρρέει αντί να πληρώνει το κράτος ενοίκια.
·        Θεωρείτε πως είναι αναγκαία η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων.
·        Θεωρείτε αναγκαία την βελτίωση και την αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδομών.
·        Θεωρείτε αναγκαία την δημιουργία πολιτιστικών χώρων σε περιφερειακά διαμερίσματα.
·        Θεωρείτε αναγκαία μια άλλη πολιτική για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
·        Θεωρείτε αναγκαία την αλλαγή ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής.
·        Θεωρείτε αναγκαία την κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.
·        Θεωρείτε αναγκαία την αποχώρηση της χώρας από το ΝΑΤΟ και την απομάκρυνση των ξένων βάσεων από την Ελλάδα.
·        Θεωρείτε αναγκαία την παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη.
·        Θεωρείτε αναγκαία την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με την διαμόρφωση κοινών πολιτικών στην οικονομία,στην ανάπτυξη, στην άμυνα, στην ασφάλεια αλλά και σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια..
·        Θεωρείτε αναγκαία τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους ή εκτιμάτε πως αυτά μπορούν να καταργηθούν με νόμο ενός άρθρου ή μπορούσαν να είχαν κοινωνικό πρόσωπο και τα βάρη τους να διαχέονταν κυρίως στους έχοντες.
·        Θεωρείτε πως οι εξαγγελίες των κ.κ. Παπανδρέου –Σαμαρά –Βενιζέλου –Τσίπρα ήταν σωστές.
Ας τις θυμίσω: «Λεφτά υπάρχουν», «Success  story», «Κατάργηση του μνημονίου μέσα στην Ευρώπη».
·        Θεωρείτε πως η παραμονή μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου είναι σωστή.
·        Θεωρείτε πως πηγές χρηματοδότησης της ανάπτυξης μπορούν να υπάρξουν από το κράτος.
Κλείνοντας αυτό το σημείωμα μερικές σκέψεις για τις πελατειακές σχέσεις.
Αυτές κατ΄ αρχάς δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι.Διαφορετικής βαρύτητας είναι οι προσωπικές εκδουλεύσεις, με τις εκδουλεύσεις προς όφελος κοινωνικών ομάδων.
Φανταστείτε ένα πολίτη ή ένα κομματικό στέλεχος να ζητά από έναν πολιτικό του αντίπαλο να διορίσει την γυναίκα του, να μεταθέσει ή να διορίσει το παιδί του ή άλλο μέλος της οικογενείας του.
Φανταστείτε τον ίδιο πολίτη να διεκδικεί το ίδιο αξίωμα που κατείχε προγενέστερα ο ευεργέτης του.
Φανταστείτε αν θα ακολουθήσει άλλη πολιτική στους διορισμούς τις αναθέσεις προμηθειών και τις αναθέσεις μικροέργων από τους προκατόχους του.
Η συμπεριφορά αυτή αποδεικνύει πως οι πελατειακές σχέσεις είναι στο D.N.A. του.
Εκτιμώ παράλληλα πως οι πελατειακές σχέσεις είναι συνδεδεμένες με τους γυρολόγους της πολιτικής αλλά και με το φαινόμενο συνεργασίας διαφορετικών αντιλήψεων.
Αλήθεια μπορεί να χαρακτηρισθεί ένας ως αντιμνημονιακός συνδυασμός όταν στηρίζει την εκλογή του στους υποστηρικτές της μετάκλησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Αλήθεια τι θα πει για το μνημόνιο ο κ. Τσίπρας στην Κέρκυρα όταν στον συνδυασμό του κόμματος του φιγουράρουν τα στηρίγματα του Γ. Παπανδρέου στην πολιτική των μνημονίων.
Αλλά ο κ. Τσίπρας ξέρει πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Στο δόγμα αυτό στηρίζει την πολιτική του.
Δημοσίευση σχολίου