ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ετσι εξηγούνται όλα...

Μας την κοινοποίησε ο φίλτατος της ΦΑΙΑΚΙΑΣ κοπρώνυμος, και σας το παραθέτουμε, επειδή διαθέτει ... ακριβές και αναλυτικό ρεπορτάζ:

ΠΕΡΙ  ΟΣΜΩΝ  ΚΑΙ  ΕΚΒΙΑΣΜΩΝ
(υπό κωνσταντίνου κοπρώνυμου)

       Πράκτωρ  δρών  δι  ιδικά  μου  συμφέροντα  είς  το  ταχυφαγείον  της  Βουλής  μοί  ετηλεγράφησεν  δια  κώδικος  το  εξής  σκανδαλώδες:
          Ευρίσκετο  εντός  του  Ανελκυστήρος  μετά  του  Εγωπαθούς  Βενιζέλου,  του  Ναρκισευομένου  Σαμαρείτου  και  ολιγομελή  Αντιπροσωπεία  της  ΝΔ  οδεύοντας  πρός  συζήτησιν  των  εκλογικών.
          Αίφνης ο  φαιοπράσινος   Γαργαντούας  πατά  το  κομβίον  STOP  και  απειλεί  ότι  θα  κλάση  εντός  του  ασφυκτικού  κουβουκλίου  και  όποιον  πάρει  ο  χάρος.
          Η  δεξιά  Αντιπροσωπεία  έπεσεν  είς  τα  γόνατα  να  επιδείξει  οίκτον  και  θα  του  έδιδον  ότι  τους  εζητούσε  διότι  είχον  εμπειρίαν  από  ανοικτούς  χώρους  όπου  κάποιες  ΚΟΥΦΙΕΣ  του  Μπένυ  ανέδυον  μεθάνιον  ικανόν  να  διευρύνη  την  δεινοπαθούσα  τρύπα  του  όζοντος.
          - Εικοσι πέντε  χιλιάδες  από  τις  γενέθλιες  εκλογικές  σας  περιφέρειες  εξεβίασε  και  ήρχισε  να  ξεκουμβώνη  τα  φορέματά  του 
          - Έλεος  θα  ηττηθώμεν  από  τους  Απίστους  ικέτευσαν  γονυπετείς  οι  άλλοι.
          - Δεν  καταλαβαίνω  τίποτε  απήντησε  και  ήρχισε  να  σφίγγεται  με  θορύβους  και  γουργουρητά   ηφαιστείου   από  το  ευρύ  Σύμπαν  του  στομάχου  του, προμηνύοντας  τα  αέρια  μουστάρδας  όπου  εξερχόμενα  της  πρωκτικής  οπής  του  θα  μετέβαλαν  τον  χώρον  είς  θάλαμον  του  Αουσβιτς.
          Αι  υπογραφαί  έπεσαν  αμέσως.
          Το  ποσοστόν  της  Ελαίας  είναι  προιόν  δηλητηριώδους  εκβιασμού.
Δημοσίευση σχολίου