ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Η πιο βαθειά πληγή...

... στο σώμα του τόπου είναι η εκθετικά αυξανόμενη κατά την τελευταία 4ετία μετανάστευση... Με ποιτικά χαρακτηριστικά καταστροφικά σε γενεές γενεών... Πρόκειται για μετανάστευση νέων κατά συντριπτική πλειοψηφία  και μάλιστα καταρτησμένων σε υψηλότατο βαθμό επιστημόνων... Εγκλημα μακροχρόνιων συνεπειών, γιατί αναλογίζεται κανείς πως κι αν η χώρα συνέλθει (μετά από απαιτούμενη ριζική κοινωνικοπολιτική αλλαγή) θα έχει το εγγενές μειονέκτημα της λειψανδρίας σε βασικούς παραγωγικούς τομείς... Το σύστημα, όμως φροντίζει για μας πριν απο μας... 
Σχετικό με το θέμα είναι το σημείωμα στην ISKRA, που μας κοινοποίησε ο φίλτατος Νίκος Ματζάκος.

ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 140.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ. ΝΕΑ ΠΛΗΓΗ Η ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτει η χώρα μας στο θέμα της ανεργίας, ιδίως των νέων, όπου η μάστιγα λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις. Ένα νέο φαινόμενο εμφανίζεται αυξημένο και ονομάζεται «διαρροή εγκεφάλων», καθότι 114.000 – 139.000 νέοι επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει και εργάζονται στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα οποία επικαλείται μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η βασική αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι υπάρχει εξαιρετικά περιορισμένη ζήτηση για πτυχιούχους και όχι υπερπροσφορά πτυχιούχων, αφού η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
«Το φαινόμενο της "διαρροής εγκεφάλων" περιλαμβάνει συνήθως τις ροές πτυχιούχων από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυγμένες, ενώ οι αντίστοιχες ροές μεταξύ των αναπτυγμένων κρατών αναφέρονται ως "κυκλοφορία εγκεφάλων"» επεξηγεί η ερευνήτρια του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Πέννυ Γεωργιάδου.
Η όλη κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι δεν υφίσταται κανένα δίχτυ ελάχιστης κοινωνικής προστασίας, το οποίο να διασφαλίζει ένα ανεκτό όριο διαβίωσης, που θα προσδιορίζεται από τις βασικές ανάγκες.
Τα στοιχεία αυτά, όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, αναδεικνύουν την ανεργία των νέων ως το σοβαρότερο πρόβλημα και επιβάλλουν την ανάγκη αντιμετώπισης της με επείγοντα τρόπο στο πλαίσιο άσκησης των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Οι μέχρι σήμερα εφαρμοσμένες πολιτικές έχουν οδηγήσει σε όξυνση του προβλήματος, αφού κινούνται στη λογική της ελαστικοποίησης και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. Οι κυριότερες πολιτικές και οι συνέπειές τους ήταν:
Η δημιουργία και νομιμοποίηση διακρίσεων σε βάρος της εργασίας των νέων και ο σχηματισμός μιας ειδικής κατηγορίας μισθωτών, με μισθούς μειωμένους κατά τουλάχιστον 30%.
Η νομιμοποίηση των μορφών ευέλικτης, ανειδίκευτης και ανασφάλιστης εργασίας, οι οποίες υλοποιούνται μέσω δήθεν πρακτικής εκπαίδευσης ή μαθητείας. Στην ουσία υποκρύπτεται η παροχή φθηνής και χωρίς δικαιώματα εργασίας.
Η ανατροπή των θεμελιωμένων, κατοχυρωμένων με αγώνες όρων εργασίας, με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δρομολογείται έτσι μια νέα αγορά εργασίας, όπου οι στρατιές των ανέργων είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμες προς εργασία με «χαρτζιλίκι» και όχι πραγματικό μισθό και χωρίς στοιχειώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Η διευκόλυνση της υπενοικίασης - δανεισμού, της εργολαβικής παραχώρησης των εργαζομένων και την κατάργηση των σταθερών θέσεων εργασίας με αξιοπρεπή μισθό.
Το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων», της μετανάστευσης νέων επιστημόνων και την καθιέρωση της περιστασιακής, προσωρινού χαρακτήρα και επισφαλούς απασχόλησης, μια πραγματική αφαίμαξη του εργατικού δυναμικού από τα πιο παραγωγικά του τμήματα.
Η απαξίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους νέους με τα χρήματα του ελληνικού λαού μέσα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια
Σύμφωνα με μελέτες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, για να δημιουργηθούν 50.000 θέσεις εργασίας χρειάζεται αύξηση κατά 3,5% - 4% του ΑΕΠ. Αυτή η εκτίμηση είναι μακριά από τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί το 2018 στο 15,9%.
Βασική πηγή: "Ελευθεροτυπία" (14/8)  34.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2012-2013
Εν τω μεταξύ, στις 33.951 φθάνει ο αριθμός των Ελλήνων, σε μεγάλο ποσοστό πτυχιούχων, που εγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία, από την 1η Ιουλίου του 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Προστασίας Συνόρων της Αυστραλίας.
Δημοσίευση σχολίου