ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

Συσπείρωσις των υγιώς σκεπτομένων...

... Επέρχεται εξαιτίας τς παρουσίας των Σύρων προσφύγων απεργών πείνας στο Σύνταγμα... Ετσι, μετά την σεμνήν παρέμβασιν του Αδώνιδος έρχεται στεντορεία η φωνή του αξίου κ. ΜιχάληΤσαουσόπουλου από το μικρόφωνο του Radio DeeJay, ο οποίος ετοποθέτησεν τα πράγματα επί λογικώς ορθής και εθνικώς υγιούς βάσεως:  "Στο διάολο, σπίτι σας. Σε παρακαλώ τώρα να περπατάω στην Αθήνα, να πηγαίνω σε σοβαρό ραντεβού και να βλέπω κουρελαρία; Έχετε υπόψη σας ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων τα Χριστουγεννα αγγίζει το 100%. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έλα να τελειώνουμε, να ξεβρομίσει ο τόπος". 
Διότι, όλοι εσείς οι αναρχοκομμουσταί αντιλαμβάνεσθε το μέγεθος του προβλήματος, που δημιουργείται εις τον κ. Τσαουσόπουλον;;; Πως είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει μίαν σοβαράν συνάντησιν (πλεονασμός διότι όλα τα ραντεβού του κ. Τσαουσόπουλου είναι σοβαρά) όταν έρχεται αντιμέτωπος με όλην αυτήν την κουρελαρίαν... Ταράσσεται, χάνει τον ειρμόν του και κινδυνεύει με σοβαρά πλήγματα σε προσωπικόν και κοινωνικόν επίπεδον...
Εις την ΦΑΙΑΚΙΑΝ συμμεριζόμενοι το δράμα του κ. Τσαουσοπούλου απλώς επιθυμούμε να τον πληροφορήσωμεν, ότι όλη αυτή η "κουρελαρία" δεν συνεκεντρώθη εις το Σύνταγμα ιδία πρωτοβουλία, δια τον κοινώς λεγόμενον "χαβαλέν". Ευρίσκονται εις την χώραν μας ως "παράπλευραι απώλειαι" (τι sic όρος!!!) των φιλανθρώπων ενεργειών των ιδεολογικών του φίλων εν Ευρώπη και ΗΠΑ, οι οποίοι αόκνως εργαζόμενοι έχουν μετατρέψει ολόκληρον την Μέσην Ανατολήν και την Συρίαν ειδικότερα εις τόπον αξιοπίστου in vivo δοκιμασίας όλων των τελευταίων συμβατικών οπλικών συστημάτων, τα οποία παράγει η υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία της Δύσεως... 
Επειδή μπορεί και να μην το γνωρίζει, εμείς απλά επιθυμούμε την καλυτέραν ενημέρωσίν του... Εις γλώσσαν Αδώνιδος, βεβαίως, βεβαίως....
Ούτως ή άλλως εις την ΦΑΙΑΚΙΑΝ χαιρετίζομεν αυτήν την συνάτησιν και την πνευματικήν ταύτισιν, η οποία μαρτυρεί δια την ανάγκην περαιτέρω συσπειρώσεως των υγιώς σκεπτομένων... Έλα να τελειώνουμε, να ξεβρομίσει ο τόπος", κατά την έκφρασιν του κ. Τσαουσοπούλου...
Δημοσίευση σχολίου