ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

Αν...

Πιθανόν να έχει υποπέσει στην αντίληψή σας μία -πολύ ενδιαφέρουσα κατά την γνώμη μας- δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε στην Γαλλία σχετικά με την τύχη του Ελληνικού χρέους... Ιδού, λοιπόν, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, που πραγματοποίησε το ινστιτούτο CSA σε μία χώρα μητροπολιτική καπιταλιστική, με έντονη την Γερμανική πίεση υπεροχής και με σημαντική και επικίνδυνη στροφή των επιλογών προς την άκρα δεξιά, ενώ η πλύση εγκεφάλου των ΜΜΕ είναι καθημερινή και συστηματική: 52% εγκρίνει παράταση του χρέους χωρίς περικοπή του, 19% εγκρίνει την μερική περικοπή του χρέους και 11% συμφωνεί με την πλήρη κατάργηση του χρέους... Μόνον 15% ζητά άμεση και εντός προθεσμιών αποπληρωμή... 
Σκεφτήκαμε, λοιπόν, πως αν η Γαλλική (και η Ευρωπαϊκή και η παγκόσμια) αριστερά (γενικά και ειδικά) είχε καταφέρει μία απλά καλύτερη πληροφόρηση-ενεργοποίηση του Γαλλικού λαού (και όλων των λαών) σε έναν συνεπή αγώνα για την κατάχτηση της ηγεμονίας των θέσεών της, τα αποτελέσματα θα ήταν συντριπτικά καλύτερα... Και όχι ασφαλώς και μόνον ως προς την πληροφόρηση αλλά και ως προς την ενεργοποίηση... 
Τα μεγάλα ζητούμενα, δηλαδή απαιτούν εδώ και τώρα μεγάλη ριζοσπαστικοποίηση της τακτικής. Μόνον έτσι θα εξυπηρετηθούν μα αληθινή συνέπεια και αποτελεσματικότητα οι στρατηγικοί στόχοι...        
Δημοσίευση σχολίου