ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Δημοκρατικά και σοσιαλιστικά...


...χαρακτηριστικά έχει το φαινόμενο, που απεικονίζεται με ενάργεια στις παρατιθέμενες φωτογραφίες (απόγεμα της 21ης Μαρτίου 2015).... Και αυτό γιατί, ενώ οι φωτογραφίες αφορούν στην περιοχή της Πάνω Πλατείας (Καποδιστρίου, μπροστά στην οικία Γιαλινά) μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η εικόνα αυτή επικρατεί από άκρου εις άκρον στα όρια του Νησιού, του Δήμου Κέρκυρας δηλαδή... Δεν κάνει δηλαδή διάκριση ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, προβεβλημμένους ή του περιθωρίου... Ολοι στην πρώτη γραμμή, όλοι εξ ίσου.... 
Εχουμε την υποψία, ότι ορισμένοι μας ετοιμάζουν "εκπλήξεις" για το Πάσχα με επιβολή καθαριότητας στην πόλη διαρκείας ισόχρονης προς τις γιορταστικές ημέρες... Ετσι, πιστεύουν, θα λειτουργήσει καλύτερα και η τεχνική του Ναστρανίν Χότζα και όλοι θα αναφωνήσουν: Αχ τι ωραία!!! Αχ τι καλά!!!
Αν συμβεί αυτό θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε και χαρακτηριστικά ανανεωτικής, εναλλακτικής, βαθιά ριζοσπαστικής τακτικής στους διαφεντεύοντες αυτοδιοικητικά... Θα είναι ο τέλειος συνδυασμός τακτικών τεχνικών και στρατηγικών επιδιώξεων...
Δημοσίευση σχολίου