ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Μάθημα Φυσικής

Από τον φίλτατο Στέφανο Πάντο:
Η Ηλεκτρική αγωγιμότητα (electrical conductance) εκφράζει την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από κάποιο αντικείμενο. Μετριέται σε microsiemens!

H ... ευκολία με την οποία το χρήμα της Siemens περνάει μέσα απο τις τσέπες των κομμάτων και ορισμένων πολιτικών μεγαλοστελεχών μετριέται σε μιζο-siemens.
Δημοσίευση σχολίου