ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Πράξη εθνικής υπερηφάνειας...

Φτάσαμε ως εκεί !!! Σημειώστε το παρακαλώ... Δεν πρόκεται για υπόμνημα των κατοίκων ή κάποιων συλλόγων και κινήσεων... Αποτελεί απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου !!! 
Η Ε.Ε. μας εγκαλεί για υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων... Αιτία: η χαμηλότερη του πραγματικού κόστους παραχώρηση των μεταλλείων της Κασσάνδρας στην "Ελληνικός Χρυσός". 
Την είδηση την αφιερώνουμε σε κάθε "προοδευτικό σοσιαλφιλελεύθερο", που εξέφραζε και εκφράζει ποικιλοπτρόπως την δυσαρέσκειά του για την ..."μη αξιοποίηση" των ορυχείων χρυσού της Χαλκιδικής... 
Αναπαράγουμε το σχετικό ρεπορτάζ της "Εφημερίδας των Συντακτών¨.

«Κρατική ενίσχυση» η απαλλαγή από φόρους της Ελληνικός Χρυσός


Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε σήμερα παλαιότερη προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός A.E.» κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είχε θεωρήσει ότι η παραχώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της Κασσάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και η απαλλαγή από τους φόρους ισοδυναμούσε με κρατική ενίσχυση ιδιωτικής επιχείρησης και συνεπώς ήταν αντίθετη προς την κοινοτική νομοθεσία.
Με όρους απολύτως οικονομοτεχνικούς, η απόφαση μιλά για στρέβλωση του ανταγωνισμού αλλά και απώλεια σημαντικών πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο.
Έτσι έρχεται να ενισχύσει τα επιχειρήματα όσων από την αρχή έχουν αντιταχθεί στην επένδυση στη Χαλκιδική, χαρακτηρίζοντάς τη επιζήμια τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.
Η υπόθεση ξεκίνησε το 2003, όταν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που αποτελούσαν ιδιοκτησία της εταιρείας TVX Hellas Α.Ε. (τα είχε εξαγοράσει από το Ελληνικό Δημόσιο το 1995 έναντι 11 δισ. δραχμών), μεταβιβάστηκαν από την TVX Hellas στο ελληνικό Δημόσιο έναντι 11 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ημέρα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώληση των εν λόγω μεταλλείων στην Ελληνικός Χρυσός έναντι 11 εκατ. ευρώ, χωρίς, όπως επισημαίνεται στη σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι με την πράξη αυτή επί της ουσίας δόθηκε στην Ελληνικός Χρυσός παράνομη κρατική ενίσχυση ύψους 15,34 εκατ. ευρώ, που συνίστατο σε παραχώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης της Κασσάνδρας έναντι τιμής χαμηλότερης της πραγματικής αγοραίας αξίας και στην απαλλαγή από τους φόρους. Εξαιτίας των παραπάνω, διέταζε την ανάκτηση του ποσού της επιδότησης, πλέον τόκων.
Το Ελληνικό Δημόσιο και η Ελληνικός Χρυσός προσέφυγαν εναντίον της απόφασης της Επιτροπής, ωστόσο σήμερα το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. απέρριψε τις προσφυγές.

Απώλεια πόρων και στρέβλωση ανταγωνισμού

Σύμφωνα με την απόφασή του, η Ελλάδα χορήγησε πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός από μεταφορά κρατικών πόρων, καθώς η μεταπώληση των μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός σε τιμή χαμηλότερη της αγοραίας τιμής, συνεπάγεται μείωση των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση προς τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει αποκομίσει, και συνεπώς, απώλεια πόρων.
Επιπλέον σημειώνει ότι η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου για τη μεταβίβαση της κυριότητας των μεταλλείων συνιστά κρατική ενίσχυση, καθώς συνεπάγεται τόσο πλεονέκτημα για την Ελληνικός Χρυσός όσο και απώλεια πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τέλος, αυτή η κρατική ενίσχυση παρείχε πλεονέκτημα στην Ελληνικός Χρυσός έναντι των ανταγωνιστών της, και αυτό συνεπαγόταν κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών.
Επίσης, το Δικαστήριο απορρίπτει το επιχείρημα του Ελληνικού Δημοσίου ότι η απαίτηση ανάκτησης 15,34 εκατ. ευρώ θέτει σε κίνδυνο μια άμεση επένδυση αξίας 850 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας έτσι, αντί να τονώσει, την οικονομική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, σε μια περίοδο μείζονος οικονομικής κρίσης για τη χώρα.
Και εξηγεί ότι η ενίσχυση δεν χορηγήθηκε ούτε για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, μήτε για την προστασία του περιβάλλοντος, μήτε για την απασχόληση.
Δημοσίευση σχολίου