ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Το προτείνουμε θερμά...

 Η έκδοση του βιβλίου του Michel Chossudovsky " Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ" είναι μία ουσιαατικότατη συμβολή στην βιβλιογραφία, που σχετίζεται με θεμελιώδη ζητήματα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής και κοινωνικών προοπτικών στον πλανήτη... Για την ΦΑΙΑΚΙΑ η έκδοση προσφέρει ιδιαίτερη χαρά γνωρίζοντας ότι για την ευόδωση του εγχειρήματοε στην Ελληνική γλώσσα υπήρξε σημαντικότατη και αποφασιστική συμβολή του φίλτατου ΠΑΠ (Θανάση Παπαγεωργίου).

Δημοσίευση σχολίου