ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Περισσότερα για την Τράπεζα Αττικής

Χωρίς σχόλια αντιγράφουμε από το blog της συσπείρωσης αριστερών μηχανικών πολυτιμότατες και αποκαλυπτικότατες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιίησε την τράπεζα Αττικής και η ...για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση.

Η λίστα με τις 16 εταιρείες που πήραν δάνειο για να αγοράσουν μετοχές της Attica Bank


Συνολικά 16 εταιρείες δανειοδοτήθηκαν από την Attica Bank προκειμένου να πάρουν μέρος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, αποκαλύπτει το πόρισμα ΤτΕ και SSM που αφορά στην περίοδο Ιανουάριος 2015 έως Μάρτιο 2016 και ολοκληρώθηκε την 27η Μαίου 2016. Σε αυτό αναφέρεται ότι το 100% των ναυτιλιακών δανείων, δηλαδή 377 εκατ. ευρώ, είναι «κόκκινο», όπως και το 77% των δανείων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τα συνολικά κόκκινα δάνεια της τράπεζας ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ από σύνολο 3,9 δισ. ευρώ.
Στο πόρισμα οι επόπτες θέτουν ζήτημα άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης από την Αttica Bank για 16 εταιρείες-μετόχους της στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.Οι 16 εταιρείες μπήκαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (σ.σ. τον Δεκέμβριο του 2015) τοποθετώντας κεφάλαια 55.751.947,30 ευρώ, τα οποία προέκυψαν με άμεσο και έμμεσο δανεισμό από την ίδια την Αttica Bank,διαδικασία που είναι «παράτυπη», όπως επισημαίνεται.
Με βάση τους εποπτικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις περιπτώσεις που παρατηρείται η άμεση και έμμεση χρηματοδότηση για τοποθέτηση μετόχων στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα κεφάλαια που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο αφαιρούνται από τους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας.
Οι 16 εταιρείες

Η εταιρεία Silaver Investments Limited έβαλε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AtticaBank 7.999.976,40 εκατ ευρώ και σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξε έμμεση ισόποση χρηματοδότηση από την τράπεζα.

Η εταιρεία PAP Energy Wind Energy ParksS.A. τοποθέτησε στην αμκ 6 εκατ ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι υπήρξε άμεση ισόποση χρηματοδότηση από την τράπεζα.
Η Anatoli SA συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου με 4,2 εκατ ευρώ και στο πόρισμα αναφέρεται ότι χρηματοδοτήθηκε έμμεσα με ισόποσο κεφάλαιο από την τράπεζα.
Η Ionis Development SA έβαλε 4 εκατ. ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΤ -10,00%και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε απευθείας χρηματοδότηση από την τράπεζα.
Η Aktes Kritis SA μπήκε στην αμκ της τράπεζας με 1,8 εκατ ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι υπήρξε ισόποση έμμεση χρηματοδότηση από την Attica.
Η Intracom έβαλε στην αύξηση κεφαλαίου 2,252 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε άμεση χρηματοδότηση από την τράπεζα ύψους 1,252 εκατ. ευρώ.
Η Hellenic Plastic SA τοποθέτησε 2 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ της Αttica Bank και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία χρηματοδοτήθηκε άμεσα από την τράπεζα με 2 εκατ. ευρώ.
Η Mouchalis SA μπήκε στην ΑΜΚ της τράπεζας με 2 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι είχε χρηματοδοτηθεί άμεσα με 2 εκατ. ευρώ.
Η Themeli Construction Company έβαλε στην ΑΜΚ 1,5 εκατ. ευρώ και έλαβε από την τράπεζα άμεση χρηματοδότηση 1.999.999,90 ευρώ.
Η Personal Care μπήκε στην αύξηση κεφαλαίου με 999.993,60 ευρώ και σύμφωνα με όσα αναφέρει το πόρισμα υπήρξε από την τράπεζα άμεση χρηματοδότηση 999.993,60 ευρώ.
Η Intrasoft έβαλε στην ΑΜΚ 1 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι υπήρξε έμμεση χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ.
Η Perseus SA τοποθέτησε στην ΑΜΚ 3 εκατ. ευρώ και το πόρισμα αναφέρει ότι χρηματοδοτήθηκε άμεσα με το ίδιο ποσό.
Η FG Europe έβαλε στην ΑΜΚ της τράπεζας 7,9 εκατ. ευρώ και οι ελεγκτές αναφέρουν ότι χρηματοδοτήθηκε ισόποσα από την τράπεζα.
Η J & P Avax έβαλε στην ΑΜΚ 12 εκατ. ευρώ και υπήρξε, σύμφωνα με τους ελεγκτές,άμεση ισόποση χρηματοδότηση.
Η Staff SA (trade of clothing) έβαλε 900.000 ευρώ στην αύξηση και σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξε ισόποση άμεση χρηματοδότηση από την τράπεζα.
Η Ergodynamiki Patron Technical SA μπήκε στην ΑΜΚ με 300.000 ευρώ και στο πόρισμα αναφέρεται ότι χρηματοδοτήθηκε ισόποσα από την τράπεζα.

Εκκαθάριση της τράπεζας θα σημάνει κατάρρευση του Ταμείου Μηχανικών

Η διάσωση του Ταμείου των Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο έχει επενδύσει περίπου 800 εκατ. ευρώ στην Αττικής, είναι το στοίχημα της νέας διοίκησης της τράπεζας. Αν ως το τέλος του έτους δεν καλυφθούν κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 70 εκατ. ευρώ, η Αττικής θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση (resolution), δηλαδή θα σπάσει σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, ενδεχόμενο που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς θα εξαϋλωθεί η επένδυσή του. Μια τέτοια εξέλιξη θα επιβάρυνε επίσης και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες μέσω του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) θα αναλάμβαναν το κόστος της εκκαθάρισης.  
Αγώνας δρόμου για Αττικής και τα 800 εκατ. του ΤΣΜΕΔΕ
Οι κ.κ. Πανταλάκης (δεξιά) και Ρουμελιώτης σε σύσκεψη παρουσία του διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα συμφώνησαν τα επόμενα βήματα για την Τράπεζα Αττικής

Ασφυκτικά περιθώρια για λύση

Πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου αφού το χρονικό περιθώριο των τριών μηνών που έχει ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Αττικής Θεόδωρος Πανταλάκης χαρακτηρίζεται από την αγορά «ασφυκτικό». Και τούτο διότι το έλλειμμα των 70 εκατ. ευρώ που παραμένει ακάλυπτο από την περυσινή ανακεφαλαιοποίηση δεν μπορεί να αντληθεί προσελκύοντας νέους μετόχους. Στο σημερινό περιβάλλον, με τις αποτιμήσεις των τραπεζών στα τάρταρα, η είσοδος νέων επενδυτών θα οδηγούσε στην εξαφάνιση του ποσοστού του ΤΣΜΕΔΕ. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο θα έπρεπε να γράψει τις ζημιές του και ως εκ τούτου θα κατέρρεε. Για να μη συμβεί αυτό η νέα διοίκηση της τράπεζας προωθεί σύνθετη λύση η οποία απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα σχεδιάζει την παραχώρηση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,05 δισ. ευρώ (NPLs) σε εξειδικευμένα επενδυτικά κεφάλαια και την ταυτόχρονη έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ που θα καλύψουν οι επενδυτές που θα αναλάβουν τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου. Στην ουσία οι επενδυτές αυτοί θα προκαταβάλουν μελλοντικά έσοδα που θα έχουν από τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα αναλάβουν. Το προς εκχώρηση χαρτοφυλάκιο αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των κατηγοριών (επιχειρηματικά, στεγαστικά, μικρομεσαίων επιχειρήσεων), κυριαρχούν όμως τα δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.


Την Παρασκευή το απόγευμα ο κ. Πανταλάκης μαζί με τον νέο πρόεδρο Τάκη Ρουμελιώτηεπισκέφθηκαν την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου σε σύσκεψη η οποία διήρκεσε μιάμιση ώρα παρουσία του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα και με τη συμμετοχή των αρμοδίων διευθυντών της κεντρικής τράπεζας συμφώνησαν τα επόμενα βήματα. «Για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια έγινε μια σωστή συζήτηση, με σχέδιο και σοβαρές προτάσεις, για την Αττικής» αναφέρουν πηγές της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Πανταλάκης αναμένεται να παρουσιάσει προς έγκριση τα μέτρα για την αναδιάρθρωση της τράπεζας και το νέο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) στο διοικητικό συμβούλιο της Αττικής που έχει οριστεί για την προσεχή Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου.


Εκτός από το κεφαλαιακό έλλειμμα των 70 εκατ. ευρώ, στο πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται ότι μέρος της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε πέρυσι ύψους 57 εκατ. ευρώ είναι παράτυπο διότι καλύφθηκε με αυτοχρηματοδότηση. Δηλαδή, η τράπεζα έδωσε δάνεια ύψους 57 εκατ. ευρώ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κομμάτι αυτό δεν θα χρειαστεί να καλυφθεί με άντληση νέων κεφαλαίων αλλά θα αφαιρεθεί από τα εποπτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα ο δείκτης φερεγγυότητας της τράπεζας να υποχωρήσει στο 15,5% από 17%.


Σπίρτζης: Χρήσιμο εργαλείο, να βάλουμε χρήματα

Η εμπλοκή του ΤΣΜΕΔΕ στην Αττικής αποτελεί απόφαση παλαιότερων διοικήσεων του Ταμείου των Μηχανικών που έβλεπαν την τράπεζα ως εργαλείο χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, δραστηριοτήτων κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών φιλικά προσκείμενων στην εκάστοτε διοίκηση του Ταμείου. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του κ. Σπίρτζη στο διοικητικό συμβούλιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) το 2014, όταν ήταν πρόεδρος και επιχειρηματολογούσε υπέρ της συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής τότε με άλλα 300 εκατ. ευρώ. «Η Τράπεζα Αττικής αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για την αξιοποίηση των αποθεματικών του Ταμείου αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει παρά το μικρό της μέγεθος στην ολιγοπωλιακή τραπεζική αγορά, στην άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού και στην υπάρξη μιας έστω μικρής τράπεζας που να μην έχει ενταχθεί στο ΤΧΣ και να μην ελέγχεται από εξωγενείς παράγοντες και την ΕΚΤ» ανέφερε και τόνιζε ότι «η επένδυση στην Αττικής έχει αποβεί λόγω της κυβερνητικής πολιτικής μη επιζήμια για το Ταμείο, μια και η συνολική επένδυση του Ταμείου ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ περίπου». «Τα αποθεματικά αυτά»επιχειρηματολογούσε ο κ. Σπίρτζης, «αν δεν είχαν τοποθετηθεί στην Τράπεζα Αττικής, θα είχαν μειωθεί σε ποσοστό άνω του 50% λόγω του PSI. Πρόσθετα άλλα 400 εκατ. ευρώ των αποθεματικών του Ταμείου που βρίσκονται σε λογαριασμό της Τράπεζας Αττικής αντί της Τράπεζας της Ελλάδος δεν μετείχαν στη ληστεία του "κουρέματος"» τόνιζε.


Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αυτά τα 400 εκατ. ευρώ που βρίσκονταν κατατεθειμένα στην Αττικής χρησιμοποιήθηκαν τελικά για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας το 2015 καθώς οι κεφαλαιακές ανάγκες από 300 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014 αυξήθηκαν σε περίπου 400 εκατ. ευρώ έναν χρόνο αργότερα, μειώνοντας ισόποσα τις καταθέσεις της σε μια δύσκολη εποχή.  


Το ΤΣΜΕΔΕ χάνει 740 εκατ. ευρώ

Συνολικά από αυτή την επενδυτική επιλογή του κ. Σπίρτζη, ο οποίος χαρακτήριζε «ληστρικό» το PSI, το ΤΣΜΕΔΕ χάνει σήμερα περί τα 740 εκατ. ευρώ! Διότι τα περίπου 800 εκατ. ευρώ που έχει επενδύσει το Ταμείο αξίζουν σήμερα μόλις 53,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, έχουν «κουρευτεί» κατά 93%!

Πότε θα πάρει πίσω τα λεφτά που έχει επενδύσει το Ταμείο; Οταν η χρηματιστηριακή αξία της Αττικής πλησιάσει το 1,6 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη κεφαλαιοποίηση που πέτυχε η τράπεζα την τελευταία 15ετία ήταν 500 εκατ. ευρώ. Παρά το στοιχείο αυτό, κάποιοι  επέλεξαν να επενδύσουν άλλα 400 εκατ. ευρώ στην Αττικής.

Ποιοι ήταν αυτοί; Στην απόφαση του ΤΕΕ στα τέλη του 2014, την παραπάνω πρόταση του κ. Σπίρτζη είχαν υποστηρίξει, εκτός από τον ίδιο, οι Θ. Σεραφίδης, Αντ. Μοροπούλου, Ν. Μήλης, Π. Αντιβαλίδης, Σπ. Ζαννιάς, Γ. Τσουκαλάς και Χ. Τσόγκας. Αντίθετα, κατά της εισήγησης Σπίρτζη είχαν ψηφίσει οι Δ. Αμπακούμκιν, Θ. Βαμβουρέλης, Γρ. Γρηγοριάδης, Ι. Πάνου, Θ. Πέρκα και Γ. Στασινός, ο σημερινός πρόεδρος του ΤΕΕ.

Ο δημοσιογράφος και ο Άκης…

Ετσι επιγράφεται το άρθρο του φίλτατου Νίκου Μητσιάλη, που αντιγράφουμε από τον ιστότοπο Corfupress.

«…Ποιος μπορεί να διαφωνήσει ότι ο πρώην υπουργός πλήρωσε πολύ βαριά όσα του καταλογίστηκαν; Όταν όχι μόνο φυλακίστηκε, αλλά ισοπεδώθηκε από κάθε άποψη; Όταν ακόμα και σήμερα η γυναίκα και το παιδί του δεν μπορούν να πάρουν τη βουλευτική του σύνταξη, επειδή έτσι προσθέτουν τιμωρία στην τιμωρία του κάποιοι μανδαρίνοι του υπουργείου Οικονομικών; Όταν το παιδί του μεγαλώνει με το στίγμα του «γιου του Τσοχατζόπουλου»; Όταν δεν έμειναν από τον Άκη, και τις πράξεις του, παρά κομμάτια και θρύψαλα;»

Τάδε έφη Θανάσης Καρτερός ο εκλεκτός δημοσιογράφος της Αυγής στο προχθεσινό Σαββατιάτικο δακρύβρεκτο άρθρο του, με θέμα αυτή τη φορά τον εγκλεισμό του Τσοχατζόπουλου στο Κορυδαλλό και την απαραίτητη αποφυλάκιση του, λόγω βεβαρυμμένης υγείας και του προχωρημένου της ηλικίας… Αν επρόκειτο για τον οποιονδήποτε βαρυποινίτη ίσως να ήταν συζητήσιμο το θέμα αποφυλάκισης με τα ίδια δικαιολογητικά και βέβαια πάντα σε σχέση με το ποινικό αδίκημα που ο έγκλειστος διέπραξε. Όμως ο εν λόγω στο πολύχρονο πολιτικό του βίο και πάντα σε νευραλγικά υπουργεία γνωρίζει πολλά για πολλούς…Όμως γι’ όλα αυτά κρατά το στόμα του ερμητικά κλειστό, ενώ θα μπορούσε ανοίγοντας το να μας παρουσιάσει ομοτράπεζους του, που μαζί τα φάγανε, στο μεγάλο και διαρκές συμπόσιο της διαπλοκής! Επώνυμα λαμόγια που φιγουράρουν ακόμα και στις μέρες μας ως τηλε-κήρυκες ήθους… Αν το άνοιγε το στοματάκι ο Άκης, σαν πράξη έμπρακτης μετάνοιας τότε θα δικαιούταν ίσως κάποιας λαϊκής υποστήριξης για τερματισμό του εγκλεισμού του…

Παράξενο πάντως που ο έγκριτος δημοσιογράφος θυμήθηκε τον Άκη τούτες τις μέρες που η ταραχή για τις τηλεοπτικές άδειες έχει κτυπήσει κόκκινο! Που η Βελκουλέσκου ζητάει και άλλο αίμα συνταξιούχων και που ο κεντρικός άξονας της… συμμαχίας του νότου Ολάντ, την έκανε αλά γαλλικά προς τη μεριά του Σόιμπλε! Στη συνέχεια μας θύμισε πως εκτός άλλων ο έγκλειστος πρώην υπουργός, έχει γυναίκα και παιδί και αλίμονο κομμένη βουλευτική σύνταξη απ’ τους κακούς μανδαρίνους γραφειοκράτες… Λες και δεν υπάρχουν εκατοντάδες άλλες έγκλειστες ψυχές ακόμα και με νεογέννητα βρέφη μέσα σε κελί-τάφο, θαμμένες και ξεχασμένες. Χωρίς γι’ αυτές να υπάρχουν πονόψυχοι «Θανάσηδες» να γράψουν δυο λογάκια αριστερά και δακρύβρεκτα σ’ έντυπο της  ριζοσπαστικής αριστεράς… Κρατηθείτε γερά από τας χειρολαβάς, λακκούβα! Παρακάτω συνεχίζει: «Κάποιοι επίσης μπορεί να θυμώσουν. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι δεν θα έπρεπε η τιμωρία του να φτάσει μέχρι του σημείου να πεθάνει στη φυλακή. Διότι αυτό δεν είναι ποινή, είναι εκδίκηση…»


Εγώ κυρ. Θανάση μου έχω ήδη θυμώσει για την προσπάθεια ειδικής μεταχείρισης του έγκλειστου… Όσο για την εκδίκηση αυτό άστο, μην το πιάνεις καν στη πένα σου. Γιατί αν κάποιος σκεφθεί να εκδικηθεί για κείνους που κρεμάστηκαν γιατί χρεοκόπησαν ή αυτοπυροβολήθηκαν γιατί ντράπηκαν που κατάντησαν στα συσσίτια της ενορίας… Αν είναι να εκδικηθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι που υψώνουν το χέρι τους για να πάρουν «βοήθεια» μια σακούλα σάπια ζαρζαβατικά… Ή οι νέοι μετανάστες που ψάχνουν δουλειά στα ξένα γκασταρμπάιτερ πλέον, με πτυχία στο χέρι… Οι ανήμποροι ριγμένοι σε νοσοκομεία δίχως αναλώσιμα… Και οι χιλιάδες που θα δουν τώρα τα σπίτια τους στα νύχια των funds… Να είσαι σίγουρος πως για όλους αυτούς και για μια πατρίδα υπό ξένη κατοχή που ξεπουλιέται όσο, όσο και από…αριστερούς αξιοποιητές σήμερα! Δεν αρκεί μόνο ένας Τσοχατζόπουλος να μείνει στη φυλακή μέχρι Τέλους… Αμέτρητοι κυρ. Θανάση μου Πράσινοι, Μπλε και όχι μόνο… Μεταξύ αυτών και εκείνοι που κρατάει στο απυρόβλητο με το στόμα του κλειστό αυτός ο «κύριος», για τον οποίο αρθρογραφείς - θέλω να πιστεύω - λόγω ανθρωπισμού για το ξεκλείδωμα της πόρτας του κελιού του…  

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Τράπεζα Αττικής, όπως Τράπεζα Κρήτης;;;

Γράφει σχετικά ο Γιώργος Δελαστίκ και αντιγράφουμε από το ΠΡΙΝ.

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ;
Είναι προφανές ότι κάτι βρόμικο συμβαίνει με την Τράπεζα Αττικής – βρόμικο τόσο στο πολιτικό όσο και φυσικά στο οικονομικό πεδίο. Γιατί, άραγε, επιχειρείται να αποδοθούν στο ΣΥΡΙΖΑ οι ευθύνες της πολιτικής που άσκησαν μέσω της Τράπεζας Αττικής – της Attica Bank, όπως τη βλέπουμε γραμμένη πλέον – οι κυβερνήσεις του Γιώργου Παπανδρέου και τωνΣαμαρά – Βενιζέλου, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της κυβέρνησης τουΑλέξη Τσίπρα τον τελευταίο ενάμιση και πλέον χρόνο;
Υπάρχει ένα καθοριστικό στοιχείο που είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό. ΟΓιάννης Γαμβρίλης υπήρξε πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής από το Μάρτιο του 2010 μέχρι τον Ιούνιοτου 2016. Υπήρξε, δηλαδή, πρόεδρος και επί κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, οπότε και τοποθετήθηκε στη θέση αυτή, και επί κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, τον τελευταίο σχεδόν ενάμιση χρόνο, αφού παραιτήθηκε μόλις προ τριμήνου. Η Τράπεζα Αττικής χαρακτηρίζεται από μία σοβαρότατη ιδιομορφία. Κύριος μέτοχός της είναι το ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή το ταμείο των ασφαλισμένων μηχανικών. Από το 1997, όταν το ΤΣΜΕΔΕ απέκτησε το 34% των μετοχών της Τράπεζας Αττικής, η κατάσταση μεταβλήθηκε άρδην. Το 1999, για παράδειγμα, τα γενικά διοικητικά έξοδα της Attica Bank ανέρχονταν σε μόλις 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Επτά χρόνια αργότερα όμως, το2006, τα έξοδα είχαν απογειωθεί κατά... τριάντα (!) φορές και ανέρχονταν πλέον σε 35 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις πέρασαν επτά ακόμη χρόνια και φτάσαμε στο 2013, παρά τις τρομερές δυσκολίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος που είχε βυθιστεί στην κρίση, τα γενικά διοικητικά έξοδα είχαν φτάσει στα45 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Γιάννης Γαμβρίλης παρέμεινε τόσα χρόνια πρόεδρος της Τράπεζας Αττικής γιατί ήταν ταυτόχρονα και πρόεδρος του ταμείου των μηχανικών, του ΤΣΜΕΔΕ. Οι στενότατες σχέσεις της Τράπεζας Αττικής με τους μηχανικούς και, πρωτίστως, με τις κατασκευαστικές εταιρείες ακινήτων εξηγεί εν μέρει και το γιατί τα «κόκκινα» ανοίγματα της τράπεζας έχουν εκτοξευτεί στο 58% (!) των δανείων που έχει συνολικά χορηγήσει, την ώρα που και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ποσοστό «κόκκινων» δανείων κάτω από 40%. Οι κατασκευαστικές εταιρείες, έχοντας μια τράπεζα «δική τους», την οποία ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα μέσω γνωριμιών, απολύτως λογικό και αναμενόμενο ήταν να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους, παίρνοντας δάνεια, τα οποία είτε αδυνατούσαν είτε αδιαφορούσαν να πληρώσουν, λόγω τηςκρίσης.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του προς τον φιλικό προς την κυβέρνηση Τσίπρα διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό TVXS, ιδιοκτησίας Στ. Κούλογλου, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «για μακρά περίοδο η Τράπεζα Αττικής λειτούργησε ως «παραμάγαζο» του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ». Δεν αμφισβητούμε αυτό που λέει, αλλά αν ίσχυε μόνο αυτό, η κυβέρνηση γιατί δεν προσπάθησε να αλλάξει τη διοίκηση της τράπεζας επί ενάμιση χρόνο, κάτι που έκανε μόλις προ τριμήνου; «Όπως ενημέρωσε η Τράπεζα Αττικής, το δάνειο του κ. Καλογρίτσα είναι ενήμερο και καλυμμένο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τα δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Ούτε κάλυψη έχουν ούτε εξυπηρετούνται. Πρέπει να διαθέτουν αρκετό θράσος για να λένε όσα λένε και να μην απαντούν για το εάν και πότε θα εξοφλήσουν τα δάνειά τους τα δύο αυτά κόμματα», πρόσθεσε ο Γ. Δραγασάκης. Επειδή όμως ο Χρ. Καλογρίτσας συνδέεται πολιτικά με τονΣΥΡΙΖΑ, είναι εξόφθαλμο ότι αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά η εταιρεία του από την Τράπεζα Αττικής – και αυτό ίσως εξηγεί γιατί η κυβέρνηση δεν φάνηκε εχθρική προς τη διοίκηση Γαμβρίλη που είχε κάνει την τράπεζα «παραμάγαζο του ΠΑΣΟΚ αλλά και της ΝΔ». Πάντως, το 2015 η εταιρεία Καλογρίτσα πήρε από την Τράπεζα Αττικής δάνεια ύψους 50,5 εκατομμυρίων ευρώ, παρόλο που βρισκόταν στην ένατηχειρότερη θέση της δεκάβαθμης κλίμακας (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G, H), αξιολογούμενη με G.
Παρόλα αυτά, η Τράπεζα Αττικής από 10 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το ανώτατο όριο πιστοληπτικής της ικανότητας τον Ιούνιο του 2014, στις 21 Ιουλίου 2015 (αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή είχε κερδίσει τις εκλογές) το... πενταπλασίασε (!) ανεβάζοντάς το στα 50 εκατομμύρια ευρώ και μόλις 16 μέρες αργότερα το διπλασίασε και πάλι, ανεβάζοντάς το στα 100 εκατομμύρια!

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Πικρές αλήθειες, που δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοούνται...

Από τον Ερίκ Τουσσέν, ειδικό σε θέματα χρέους, που έχει δώσει συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής για το δημόσιο χρέος της χώρας, τα συμπεράσματα της οποίας πέταξε στα σκουπίδια πανηγυρικά η για πρωτοδεύτερη φορά αριστερή κυβέρνηση της χώρας, που θα το ...ξέσκιζε το χρέος... Αντιγράφουμε από την ISKRA.

ΠΩΣ Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΘΑΨΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΙΚ ΤΟΥΣΕΝ ΣΤΟΝ BENJAMIN LEMOINE, ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ CNRS, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
Η βαθύτερη κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην συνθηκολόγηση της ελληνικής κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2015 και στην υπογραφή ενός επαίσχυντου τρίτου Μνημονίου αποτελεί ένα από τα κεντρικά επίδικα αυτής της περιόδου. Επίδικο όχι μόνο ιστορικού αλλά άμεσα πολιτικού χαρακτήρα. Είναι προφανές ότι μια τέτοιου μεγέθους συντριβή δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους ψυχολογίας, ούτε με όρους απλών λαθών, ούτε αποκλειστικά με όρους προσώπων, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προσωπικές ευθύνες, και μάλιστα τεράστιες, από την πλευρά όσων ηγήθηκαν αυτής του εγχειρήματος.
Η μαρτυρία του Ερίκ Τουσέν αποτελεί πολύτιμη συμβολή σ’αυτήν την προσπάθεια. Το ελληνικό κοινό γνώρισε τον Τουσέν όταν ανέλαβε τον επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος που συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 2015 υπό την αιγίδα της τότε προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Τουσέν αριθμεί όμως πολλές δεκαετίες δουλειάς και δράσης πάνω στα ζητήματα του δημόσιου χρέους, και, πριν από την Ελλάδα, είχε συμβάλει στις διαδικασίες λογιστικού καιπολιτικού έλέγχου του χρέους σε χώρες της Λατινικής Αμερικής (Ισημερινός, Παραγουάη, Βραζιλία), της Ασίας (Ανατολικό Τιμόρ) καθώς και στο πλαίσιο οργανισμών όπως η Αφρικανική Ενωση. Χάρη σ’αυτήν την πλούσια διεθνή εμπειρία βρισκόταν σε προνομιακή θέση όχι μόνο για να συμβάλει στην έρευνα για τις αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα στα νύχια της ευρωπαϊκής και διεθνούς «χρεοκρατίας» αλλά και για ναεκτιμήσει τις πολιτικές στρατηγικές που ακολούθησαν σ’αυτό το κομβικής σημασίας πεδίο οι πρωταγωνιστές της νέας ελληνικής τραγωδίας.
Η σημασία της μαρτυρίας του βρίσκεται ακριβώς εδώ. Από την σκοπιά του, αυτήν ενός εξωτερικού παίκτη που βρέθηκε όμως από την αρχή στην πρώτη γραμμή του μετώπου της ελληνικής κρίσης, είχε άμεση γνώση του τρόπου με τον οποίο προσέγγισε το θέμα του χρέους η πολιτική δύναμη που σύντομα αναδείχθηκε ως ο βασικός πρωταγωνιστής των εξελίξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα ο ηγέτης του, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που αποκαλύπτει στο κείμενο που ακολουθεί, απόσπασμα μιας ευρύτερης αφήγησης που αξίζει να μεταφραστεί στα ελληνικά και να διαβαστεί ολόκληρη, είναι ότι η μετατόπιση στο θέμα του χρέους, από την αρχική θέση για διαγραφή και λογιστικό έλεγχο σε λογικές «συναινετικών» και παντελώς ανέφικτων όσο και ανιστόρητων λύσεων τύπου «συμφωνία του Λονδίνου 1953», δεν είναι κάτι που συνέβη όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβερνητική εξουσία αλλά πολύ νωρίτερα, και πιο συγκεκριμένα την επαύριο των εκλογών της άνοιξης του 2012, όταν το κόμμα γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και τα ηγετικά του κλιμάκια αυτονομούνται από τον κομματικό οργανισμό και αρχίζουν ουσιαστικά να λειτουργούν ως «σκιώδη κυβέρνηση».
Ο Τουσέν είναι απολύτως ξεκάθαρος ως προς τους λόγους αυτής μετατόπισης. Οπως δηλώνει στην συνέντευξη που ακολουθεί πρόκειται για «μια συγκεκριμένη επιλογή» που έκαναν ο Τσίπρας και ένας στενός ηγετικός πυρήνας γύρω του με προεξάρχοντα τον Γιάννη Δραγασάκη και συνίσταται στο ότι «πρέπει πάση θυσία να αποφύγουμε τη σύγκρουση με το εγχώριο μεγάλο κεφάλαιο, τους έλληνες τραπεζίτες και εφοπλιστές. Τα συμφέροντα των δύο τελευταίων είναι διαπλεκόμενα και αλληλοεξαρτώμενα. Παρομοίως, ο ίδιος στενός πυρήνας ήταν αποφασισμένος να αποφύγει κάθε αντιπαράθεση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς». Οπως ξέρουμε η δέσμευση για μη-ρήξη πάση θυσία με την ευρωζώνη και η απόλυτη υποταγή στα ΝΑΤΟϊκά πλαίσια αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος αυτής της επιλογής.
Για να μπορέσει να παρέμβει με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο δικό του πεδίο, το δημόσιο χρέος, ο Τουσέν πολύ ορθά δεν θέλησε τότε να μπει στην συζήτηση για το ευρώ. Σήμερα, όπως τονίζει στην αμετάφραστη ακόμη συνέχεια αυτής της συνέντευξης, θεωρεί την έξοδο από το ευρώ αναγκαίο βήμα για μια χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας που θέλει να ανατρέψει της πολιτικής λιτότητας και να σπάσει τα δεσμά της χρεοκρατίας. Αυτή η σχετική απόσταση όμως από την αντιπαράθεση γύρω από το θέμα του ευρώ είναι που δίνει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην μαρτυρία του. Διότι δείχνει ότι η επί της ουσίας εγκατάλειψη της θέσης «καμμιά θυσία για το ευρώ», που συνέβη ακριβώς την ίδια στιγμή, την επαύριο των διπλών εκλογών του 2012, δεν ήταν ούτε τακτική κίνηση, ούτε προϊόν μιας απλής ευρωπαϊστικής ιδεοληψίας (αν και αναμφισβήτητα υπήρξε και αυτό για μεγάλο τμήμα στελεχών αλλά και απλών μελών του ΣΥΡΙΖΑ). Οι όρκοι πίστης στο ευρώ και εμμονική άρνηση κάθε εναλλακτικού σχεδιασμού δεν ήταν παρά η άλλη όψη μιας στρατηγικής επιλογής μη-σύγκρουσης τόσο με την εγχώριο αστισμό όσο και με τις κυρίαρχες τάξεις της Ευρώπης και τους πολιτικούς μηχανισμούς της κυριαρχίας τους, δηλαδή την ΕΕ και τις αποφύσεις της.
Αυτή ακριβώς η επιλογή, που ποτέ βεβαίως δεν παρουσιάστηκε δημόσια ως τέτοια, καθόρισε και το απαρέγκλιτο πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Γενάρη και Ιούλη του 2015, με εξαίρεση το δημοψήφισμα του Ιούλη, το οποίο δεν μπορούσε όμως, εντός αυτού του πλαισίου, παρά να είναι μια ύστατη σπασμωδική κίνηση πριν την συνθηκολόγηση. Η κατάληξη είναι γνωστή και οι συνέπειές της βιώνονται καθημερινά από τον ελληνικό λαό αλλά και από το σύνολο των αριστερών δυνάμεων της Ευρώπης (και πέρα από αυτήν) για τις οποίες η Ελλάδα μετατράπηκε εντός λίγων μηνών από φάρος ελπίδας σε ανοιχτό τραύμα.
Μετά από μια ιστορική ήττα, απαραίτητη προϋπόθεση ενός νέου ξεκινήματος είναι η εξαγωγή τωναναγκαίων συμπερασμάτων. Ο Ερίκ Τουσέν στάθηκε πολύτιμος συμμέτοχος και αρωγός του αγώνα του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με την τωρινή κατάθεσή του δείχνει ότι τόσο η δική του συμβολή όσο και ο αγώνας αυτός συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μέχρι την δικαίωσή τους.  
ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ
Στη συνέχεια, ακολουθεί η συνέντευξη του Ερίκ Τουσέν στον Benjamin Lemoine,ερευνητή κοινωνιολογίας στου CNRS με ειδίκευση στο Δημόσιο Χρέος και τις σχέσεις μεταξύ κρατών και χρηματοπιστωτικών θεσμών και η οποία έχει ως εξής :  
Πώς η ιδέα του λογιστικού ελέγχου του χρέους μεταλαμπαδεύτηκε στην Ελλάδα; Ποια ήταν τα πολιτικά στηρίγματα στη χώρα και πώς ήλθατε σε επαφή με φορείς που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν μια τέτοια διεκδίκηση;

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ετσι, για να μην ξεχνιόμαστε...

Η στάση των Γερμανών σοσιαλδημοκρατών μπροστά στην Διατλαντική Συμφωνία (CETA) δεν μας δημιουργεί καμμία έκπληξη... Είναι όμως χρησιμότατη για να μην λησμονάμε, που οδηγούν αυτές οι "εκσυγχρονιστικές" πολιτικές και - κατ' επέκταση- τι δικαιούνται κανείς να περιμένει από αυτές και εκείνους, που τις υλοποιούν... Βοηθάει το σχετικό άρθρο του Γιώργου Κολέμπα στον ιστότοπο TVXS. 

Πράσινο φως για τη CETA. Το SPD «τσίμπησε», εμείς όχι!

Το SPD (Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας) θα μπορούσε να σταματήσει CETA - αλλά δεν τόλμησε. Και αυτό παρά τη κριτική που ασκεί σαν κόμμα στη CETA. Το κίνημα ενάντια στις διατλαντικές συμφωνίες στη Γερμανία είναι απογοητευμένο – αλλά δεν το βάζει κάτω, είναι καλά προετοιμασμένο για περαιτέρω αντιμετώπιση

Η Επιτροπή Ηθικής, οι δικηγόροι, οι Νέοι Σοσιαλιστές, πάρα πολλές τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις του κόμματος, η εργατική πτέρυγα, το γυναικείο τμήμα του, ακόμα και αρκετές οργανώσεις των κρατιδίων είχαν πάρει θέση ενάντια στη CETA. Παρ 'όλα αυτά, οι εκπρόσωποι στο «μικρό συνέδριο» του κόμματος στο Wolfsburg, ενέκριναν κατά 2/3 την πρόταση της ηγεσίας.

Ο αντικαγκελάριος, ομοσπονδιακός υπουργός και ηγέτης του κόμματος Sigmar Gabriel, δεν εντυπωσιάσθηκε ούτε από τις αντιδράσεις των μελών του κόμματος, ούτε των Γερμανών Πολιτών, που κατέβηκαν κατά χιλιάδες το περασμένο Σάββατο σε διαδηλώσεις ενάντια στη συμφωνία(έως 350.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Βερολίνου, της Φρανκφούρτης και πέντε άλλων πόλεων της Γερμανίας: http://www.topikopoiisi.eu/902rhothetarhoalpha/-ceta6355253). Υπερασπίστηκε τη συμφωνία με το επιχείρημα ότι αν αποτύχει η CETA, τότε θα πήγαινε πίσω για δεκαετίες και η προσπάθεια να ολοκληρωθεί η παγκοσμιοποίηση, κάνοντας σαφές ότι είναι δεσμευμένος απέναντι στις πολυεθνικές και τους διεθνείς επενδυτές να προωθήσει με κάθε τρόπο τις διατλαντικές συμφωνίες για την ολοκλήρωση της παγκοσμιοποίησης και την επιβολή «παγκόσμιων μνημονίων» στις κοινωνίες. Αυτός ήταν και είναι ο ρόλος της διεθνούς Σοσιαλδημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, παρόλο που ισχυρίζεται ότι θέλει να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και ότι η CETA είναι ένα βήμα για αυτό.

Έτσι το SPD θα συνηγορήσει υπέρ της συμφωνίας που προτείνεται στο Συμβούλιο Υπουργών, ακόμη και στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Αυτή η απόφαση είναι πολύ απογοητευτική και ακατανόητη για το γερμανικό κίνημα, που είχε ελπίσει ότι θα σκόνταφταν οι συμφωνίες και στο κόμμα αυτό που συμμετέχει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και έτσι θα μπορούσε να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν χωρά αμφιβολία: Η σοσιαλδημοκρατία, με πρώτη τη γερμανική, έριξε λευκή πετσέτα στους διεθνείς επενδυτές. Το ευρωπαϊκό κίνημα ενάντια στις συμφωνίες δε μπορεί να στηριχθεί και να κτίσει πάνω της για την απόρριψή τους. Ο αγώνας πρέπει και θα συνεχισθεί σε όλες τις χώρες επικεντρώνοντας σε άλλα σημεία. Ακόμα και τώρα μπορεί να αποτρέψει την επικίνδυνη συμφωνία. Το πόσο αποφασισμένο και ισχυρό είναι το κίνημα -ιδίως το γερμανικό- το έδειξε το Σάββατο.

Το πλάνο για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες είναι:

• Μετά την έγκριση της CETA στο συμβούλιο Υπουργών, η συμφωνία θα πρέπει επίσης να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθεί σε ισχύ. Θα πιέσει λοιπόν ενωμένο όλους τους ευρωβουλευτές να αντιληφθούν τις αδυναμίες της συμφωνίας και θα απαιτήσει την απόρριψη από αυτούς.

• Ως μικτή συμφωνία η CETA πρέπει να επικυρωθεί, για να μπει τελικά σε ισχύ, από τα εθνικά κοινοβούλια ( στη Γερμανία πρέπει να επικυρωθεί από την ομοσπονδιακή και την κάτω βουλή-Bundesrat). Το γερμανικό κίνημα θεωρεί ότι η καλύτερη ευκαιρία για αυτό είναι στο Bundesrat. Οι Πράσινοι συμμετέχουν σε 10 από 16 πολιτειακές κυβερνήσεις - μετά την εκλογή του Βερολίνου, ενδεχομένως έως 11. Σχεδόν παντού οι Πράσινοι έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα συμφωνήσουν με τη CETA στη Bundesrat. Μόνο στη Βάδη-Βυτεμβέργη, στην Έσση και το Αμβούργο αμφιταλαντεύονται. Κατά τους προσεχείς μήνες, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι και εκεί θα πάρουν θέση ενάντια στη CETA.

• Μέχρι σήμερα, στα άλλα δύο κόμματα που σχηματίζουν τη γερμανική κυβέρνηση, δηλαδή στη CDU(Χριστιανοδημοκράτες) και CSU(Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας) κατάφερε η ηγεσία τους να κρατήσει μακριά τη συζήτηση για τις συμφωνίες. Περισσότερο η βάση του CSU βλέπει να απειλείται με τη CETA η χωρίς ΓΤΟ(μεταλλαγμένα) γεωργία καθώς και η δικαιοδοσία των τοπικών αρχών της Βαυαρίας. Με ένα δημοψήφισμα στη Βαυαρία θα αναγκασθεί η κυβέρνηση του CSU, να απορρίψει τη CETA στο Bundesrat.

Yπάρχουν λοιπόν προοπτικές να πιεσθεί και στη Γερμανία-κυρίως-και στις άλλες χώρες το αντιπροσωπευτικό τους σύστημα, ώστε να απορρίψει καταρχήν την CETA. Αλλά αυτό απαιτεί μακροπρόθεσμο αγώνα, σε όλες τις χώρες.

Και οι Έλληνες Πολίτες(το πολίτες με κεφαλαίο για να ξεχωρίσουμε τους ενεργούς πολίτες από τους απαθείς τέτοιους που επιμένουν στην ανάθεση της πολιτικής στα κόμματα εξουσίας) θα πρέπει να ανησυχούν και να κινητοποιηθούν, χωρίς να εμπιστευθούν τον ΣΥΡΙΖΑ και την ελληνική κυβέρνηση. Να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 8 Οκτωμβρίου 2016 με πρωτοβουλία της STOP TTIP CETA TISA Greece στην Αθήνα, στο Σύνταγμα με αίτημα τη μη υπογραφή της CETA από την Ελληνική Κυβέρνηση!

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Σας περιμένουμε...

Κυριακή βράδυ για τους Φαίακες και γενικότερα τους παρεπιδημούντες στην νήσο των Φαιάκων.

Η Όπερα Δωματίου Κέρκυρας οργανώνει Συναυλία στο πλαίσιο του έτους Ελληνορωσικής Φιλίας (2016)
Συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για την ανακήρυξη του έτους 2016 ως Έτος εορτασμού της Ελληνορωσικής φιλίας,  η Όπερα Δωματίου Κέρκυρας διοργανώνει μία συναυλία την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 8.30 μμ., στην Ιόνιο Ακαδημία.
Στη  συναυλία που έχει τίτλο «Ο Δρόμος της Αγάπης» θα συμμετέχουν οι ρώσοι λυρικοί τραγουδιστές Galina Knysh (σοπράνο) και Yulij Khomenko (βαρύτονος) και οι έλληνες γνωστοί καλλιτέχνες Ρόζα Πουλημένου (μέτζο σοπράνο), Παντελής Κοντός (βαρύτονος) και Μαριλένα Ελούλ (πιάνο). Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί θα περιλαμβάνει κλασικά Ρωσικά και Ελληνικά τραγούδια της Ρομαντικής Περιόδου (Tchaikovsky, Glinka, Λαμπελέτ, Σαμάρα) καθώς και φολκλορικά τραγούδια των δύο χωρών.   
Η εκδήλωση υποστηρίζεται από τo επίτιμο προξενείο της Ρωσίας στην Κέρκυρα και έχει εισιτήριο 8€ (φοιτ. & εκπτωτικά 5€). 

Το πιο σύγχρονο λεξικό...

Συγγραφέας o Στάθης και η ΦΑΙΑΚΙΑ αντιγράφει από τον ιστότοπο: enikos.gr

ΓΛΩΣΣΑΡΙ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΑΛΑ, ΚΑΛΟΨΗΜΕΝΟ)

«Εχουμε γίνει ένα απέραντο φρενοκομείο». Αν δεν είναι βοσκοτόπι, δεν λέει...  
Χρήστος Καλογρίτσας: Ο άνθρωπος πήρε σε δάνεια απ’ την Τράπεζα Αττικής το μισό απ’ το κομμένο ΕΚΑΣ. Γύρω στα127 εκατομμύρια (από τα οποία, τα 77 εκατομμύρια επί ΣΥΡΙΖΑ).  
ΤράπεζαΑττικής: Φαιό νταμάρι. Στο οποίο ασκούνται κατσίκια για να γίνουν βουβάλια. Και γιδοτόμαρα για να γίνουν Κριστιάν Ντιόρ...  
Βοσκοτόπι: Προτεκτοράτο, Μπανανία, Ειδική Οικονομική Ζώνη, η τελευταία λέξη του Συντάγματος.  
Κρέτσος: Καθαρά χέρια.  
Πορτοφόλα: Παρεξηγημένη έννοια, που διαθέτει το ηθικό πλεονέκτημα που δεν διαθέτουν τα γεμιστά.  
Μαγαζιά: Αυτά που κλείνουν. Παραμάγαζα, αυτά που ανοίγει (και) ο ΣΥΡΙΖΑ.  
Σφαχτάρια: Μισθωτοί, συνταξιούχοι, παιδάκια, γέροντες και γερόντισσες, μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες. Oλοι αυτοί αντιστοιχούν σε πρόβατα επί σφαγήν, αμνούς του θεού, κατσικάκια γάλακτος, αρνιά στη σούβλα και παϊδάκια (σπασμένα).  
Βόδια: Τα σφαχτάρια με την πολιτική έννοια. Μπούφοι. Τα βόδια με την καλήν έννοια.  
Λαγός: Το ψόφιο άλογο. Ο Αστραχάν. Τρέχει μόνο του και βγαίνει τελευταίο. Τρωκτικό (ο λαγός) όπως οι αρουραίοι. Aχθος αρούρης, όπως οι προβοκάτορες, οι αχυράνθρωποι και οι μπροστινοί. Λαγός, το αγαπημένο ζώον των μαθητευόμενων μάγων.  

Το ζώον που αίφνης αποκτά «ποινικές και πολιτικές ευθύνες», όταν τα ποντίκια διαπιστώνουν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το σκάφος.  
Σπίρτζης: Κουμπάρος, εγγυητική επιστολή, Τοξότης, απλήρωτοι εργαζόμενοι, Πήγασος, υπερθεματιστής (στα σανσκριτικά: πλειοδότης), μόντα, Τράπεζα των Στεναγμών, πονάω όταν σας ληστεύω - ουδεμία σχέση μεταξύ τους όλα αυτά, ουδείς συνειρμός (χάνει ακόμα κι αυτός τον ειρμό του), ουδέν το μεμπτόν, τουλάχιστον όχι σ’ αυτό το βοσκοτόπι.  
Εισφορά αλληλεγγύης: Στον Καλογρίτσα. Ολων μας. Με συστημένο...  
Φόνοι στο βοσκοτόπι: Δολοφονούνται ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Κτηματολόγιο (ξέφραγο αμπέλι, το βοσκοτόπι), ΕΤΑΘ και Ακίνητα του Δημοσίου. Εχουμε υπογράψει (Συμβόλαιο Θανάτου) με την Τρόικα, οι φόνοι αυτοί να μείνουν ανεξιχνίαστοι για τα επόμενα 99 χρόνια.  
Στουρνάρας - Τσίπρας: «Κράτα» με να σε «κρατώ», μη γίνει καμιά μαλακία.  
Εγγυητική Επιστολή: Ο λόγος της συμβόλαιο. Κάνει το «όχι», «ναι» εν μια νυκτί.  
ΜαύροΧρήμα: Μην είμεθα ρατσιστές με το χρώμα του χρήματος.  
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Από πορτοφόλα σε πορτοφόλα, από περικοπή σε περικοπή, από ΜΚΟ σε κολλητόν και από κολλητό σε χορηγό, βγαίνει το χρήμα από τη Βεσπασιανή, δεν μυρίζει πια πολύ, δώσ’ μου και μένα, μπάρμπα.  
Κουρουμπλής: «Υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες» - Τι είπες, χρυσέ μου; - Ποιος; εγώ; τίποτα! Ποιον εννοείς; τον Κρέτσο;τον Παππά; - Ποιος, εγώ; Χριστοσκαιηπαναγία! Φτου κακά! στα ξύλα,  
τα λιθάρια και τα άγρια βουνά, σε άλλα βοσκοτόπια μακρινά. Βατοπεδινά.  
Σαλάγατα.  
Αποδιοπομπαίος τράγος: Ανέμελο ζώον που βόσκει από τον πόνο των απολυμένων, των υποαμειβόμενων και των λοιπών κορόιδων. Ωσπου αίφνης του φορτώνει ο τζομπάνης τις αμαρτίες του (ως χασάπη). Μόσχος ο σιτευτός στο τσακ-μπαμ ο αποδιοπομπαίος τράγος, ώστε αθώοι του αίματος να συνεχίσουν την ευωχία τους ο τζομπάνης και ο χασάπης, ο τσιφλικάς και ο τσέλιγκας.  
Νίκος Παππάς: Ολα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Εγώ ειμί το c’ est moi! Κάνω περίπατο στο μυαλό του Τσίπρα. Είμαι ο Πάπας της Φλωρεντίας και ο Ποντίφιξ Ιεροεξεταστής των deals. Είμαι ο Αμαλάχει Τραμπάκουλας του νόμιμου και του ηθικού, ο Γκαουλάιτερ του Βερολίνου, το άγιο πνεύμα της εργατικής νομοθεσίας του Ολάντ. Είμαι το όνειρο του Πολάκη και η πείνα του Κατρούγκαλου.  
Προδομένος Συριζαίος: Είδος εν ανεπαρκεία.  
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Πουλήθηκε για 45 εκατομμύρια. Φιστίκια. Μπροστά στα 127 εκατομμύρια στραγάλια που έχουν δοθεί στον Καλογρίτσα.  
Στρέμμα: Μονάδα μέτρησης αγνώστου αξίας. Στο βοσκοτόπι το κάθε στρέμμα μαντρώνει χίλιους ανέργους (όρθιους) επί χίλια στρέμματα, ίσον το παράλληλο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης (εκεί το ψέμα πήγε με το στρέμμα) - τώρα πάει με το εκτάριο.  
Αδειασμα. Του Παππά απ’ τον Τσίπρα. Του Σπίρτζη απ’ τον Παππά. Του Τσακαλώτου απ’ τον Χουλιαράκη. Του Κρέτσου απ’ τον Κουρουμπλή. Κι έπειτα συνέχεια. Επί της οθόνης. Οποια μείνει να εκπέμπει.  
Θυσία: Υπάρχουν δύο ειδών θυσίες. Η θυσία του Καλογρίτσα για να σωθεί ο Τσίπρας και η θυσία όλων ημών για να συνεχισθούν οι θυσίες μας.  
Βιώσιμηεπιχείρηση: Ο θάνατός σου η ζωή μου.  
Πολάκης: Ελληνικός ποιμενικός (κοινώς: κύων ελληναράς). Γαβγίζει, αλλά δεν βρίζει. Δαγκώνει, αλλά δεν μασάει (μασάει η κατσίκα ταραμά;). Δεν νογάει πολύ, αλλά είναι πιστός σαν κομματόσκυλο.  
Χρέος: Περίεργη έννοια. Αν μας χρωστάνε οι Γερμανοί, το χρέος δεν υπάρχει. Αν χρωστάμε εμείς στους Γερμανούς, το χρέος πολλαπλασιάζεται. Αν σου χρωστάει το κράτος, το χρέος δεν υπάρχει. Αν χρωστάς εσύ στο κράτος, χρωστάς της Μιχαλούς - όσο και να πληρώνεις, το χρέος δεν τελειώνει...  
Τράπεζες: Ενωμένα Συστημικά Βαμπίρ. Πανάρχαιη αδελφότης στυγερών πλασμάτων ανωτέρας υποστάσεως. Μεγάλοι νεκρομάντεις και υπνωτιστές. Για παράδειγμα, είναι τα μόνα πλάσματα που τα πληρώνεις για να σου πάρουν το σπίτι.  
Σπίτι: Περίεργο κτίσμα που μοιάζει με στάνη ή μαντρί. Κατασκευάζεται για να σου πέφτουν κεραμίδες στο κεφάλι.  
ΕΝΦΙΑ: Το νοίκι που πληρώνουμε για να μένουμε στη Φάρμα των Ζώων.  
Περούκες: Δύο γελοίοι ή όταν το ήσσον γίνεται μείζον, για να συγκαλύψει ο γάτος τις ζημιές του.  
Ελληνικό: Βοσκοτόπι του Λάτση, αποκτηθέν πολύ φθηνότερα ανά στρέμμα από το βοσκοτόπι Καλοτσίπρα, σόρρυ, Καλογρίτσα.  
Τρίγωνο: Των Βερμούδων.  
Τρίγωνο: Της Διαπλοκής.  
Τετράγωνο: Ο κύκλος.  
Νόμος: Η γκλίτσα του τσομπάνη. Νόμος είναι το δίκιο της πορτοφόλας. Ανάμεσα στα φράγκα σιγούν οι νόμοι (λατινιστί: inter bikikinii, silent leges). Νόμος, νομή, νομενκλατούρα. Εγώ ο Στουρνάρας. Εγώ η Μέρκελ. Κι εμείς, οι μαλάκες.  
Μαφία: (Μην σκέπτεσθε πονηρά...)  
Ξεπούλημα: Φλαμπουράρης: «είμαστε υπέρ της αξιοποίησης του Ελληνικού, όχι του ξεπουλήματος» (όσων λέγαμε). Ή αλλιώς, θα σας τρελάνουμε, ζαγάρια!  
Ξεπούλημα: Του ΣΥΡΙΖΑ απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ. Οσο-όσο!..  
Γλωσσάρι: Μέχρι και η Δρακουλέσκου παραδέχθηκε ότι τα Μνημόνια είναι ταξικά ετεροβαρή, ότι «έπνιξαν μισθωτούς και συνταξιούχους».  
Το ίδιο παραδέχονται κατά καιρούς όλοι οι δυνάστες-δανειστές. Οτι, δηλαδή, μας σφάζουν στο γόνατο με λάθος συνταγή. Ως φαίνεται, τους αρέσει. Σαδό τα αφεντικά, μαζό τα τσιράκια τους, κοκόρια για σφάξιμο εμείς, κοκορομαχίες ποιος μας σφάζει καλύτερα οι ταγοί μας.  
Ω Big Brotherαδερφέ μου, κιλ μι σόφτλι...  

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Η τέχνη μας ενώνει;

Divenrtimenti in Corfu, μετά Βαΐων και κλάδων, που επιχειρούν να καλύψουν φτώχια, ανεπάρκεια, υποκρισία και αδιαφορία ΚΑΙ στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού... Γράφει σχετικά ο φίλτατος Νίκος Μητσιάλης.

Ας το αφιερώσουν στα χιλιάδες θύματα της Γάζας…

Για έξη μέρες από 24 με 29 αυτού του μήνα θα πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ μουσικής με την επωνυμία Divertimenti in Corfu με πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης μας. Στην πράξη το φεστιβάλ αυτό θα το καλύψει πλήρως ένα εξαιρετικό μουσικό σύνολον από το Ισραήλ με εκτελέσεις κλασικών έργων γνωστών συνθετών, καθώς το έτερο μουσικό σχήμα θα δώσει μια και μόνο συναυλία από τις προγραμματισμένες έξη και αυτή θα δοθεί εκτός πόλης. Διαβάζοντας την αναγγελία του Divertimenti in Corfu, μούρθε στο μυαλό εκείνη η φωτογραφία από μια επίσκεψη στο μουσείο του στρατοπέδου του Μπούχενβαλντ δίπλα από το δάσος με τις οξιές, μια ανάσα από τη πόλη της Βαϊμάρης με ότι ιστορικά σημαίνει αυτό… Μια ομάδα εβραίων κρατουμένων με όργανα παίζοντας, να προηγείται μιας κουστωδίας μελλοθανάτων που οδηγούνταν στα αναμμένα κρεματόρια των ναζί… Ανθρώπινα φαντάσματα μέσα στα ριγέ του στρατοπέδου «κοστούμια» τους, με τα σκελετωμένα τους δάκτυλα να προσπαθούν να αποδώσουν τα κατά παραγγελία από τα SS μουσικά κομμάτια μιας κατ’ ουσίας νεκρώσιμης ακολουθίας με βαλς του Στράους… Από σαδιστική παράδοση χαρούμενα μουσικά κομμάτια παράγγελναν πάντα οι αξιωματούχοι, για να συνοδεύουν τους νεκροζώντανους στο δρόμο προς τα κρεματόρια των ναζιστικών καθαρμάτων… Στις 24 αυτού του μήνα τα δάκτυλα των Ισραηλινών εκτελεστών κλασικών μουσικών έργων στο φεστιβάλ Divertimenti in Corfu θα διατρέχουν επιδέξια τα πλήκτρα και θα εγκλωβίζουν χορδές αποδίδοντας θαυμάσια τους θείους μουσικούς φθόγγους, προσφέροντας ακουστική και ψυχική τέρψη στους φιλόμουσους ακροατές τους! Ατυχώς όμως οι μελλοθάνατοι της Γάζας αλλά και οι χιλιάδες δολοφονημένοι νεκροί της, δεν είχαν και δεν έχουν την ευκαιρία να συνοδευτούν από μια μουσική κομπανία όπως εκείνοι οι άλλοι του Μπούχενβαντ, του Άουσβιτς, του Μπικερνάου και των άλλων κολαστηρίων… Μια σφαγή Παλαιστινίων αμάχων  που ξεκίνησε πολύ πριν και από την γενοκτονία που πραγματοποιήθηκε στα Παλαιστινιακά στρατόπεδα, Σάμπρα και Σατίλα πριν 33 χρόνια (15-17 Σεπτεμβρίου 82) και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα… Πολλοί θα πουν ότι το κείμενο τούτο είναι αδόκιμο και πως η μουσική είναι πάνω από μίση και έχθρες που χωρίζουν λαούς και πως αυτό το θείο εργαλείο αντιθέτως αμβλύνει και εξημερώνει πάθη. Ιστορικά έχει αποδειχθεί πως σπουδαία κλασικά έργα όπως η «Ωδή στη Χαρά» χρησιμοποιήθηκε στη ναζιστική Γερμανία και στην Ιαπωνία σε ναζιστικές τελετές! Επίσης ως εθνικός ύμνος στη ρατσιστική Ροδεσία, καθώς και σε πλείστες δικτατορίες της Λατινικής Αμερικής σαν εμβατήριο σε εθνικιστικές τελετές… Ο διακεκριμένος Αργεντινός μουσικολόγος Έστεμπαν Μπουχ στο έργο του «Ο Μπετόβεν και η 9η Συμφωνία - Μια πολιτική ιστορία», αναρωτιέται σύμφωνα πάντα με το στίχο του Σίλερ, αν θα μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να γίνουν αδέλφια, καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι: «Είτε η μουσική γλώσσα δεν έχει ηθική, είτε εκφράζει μια ηθική που συμπεριλαμβάνει τους τυράννους»! Εγώ ταπεινά θα πρόσθετα πως μπορούν περίτρανα και χωρίς κανένα απολύτως εμπόδιο οι τύραννοι και σήμερα να την χρησιμοποιούν κατά το δοκούν και υπό την αιγίδα αρχόντων των πόλεων τους, υπό το κάλυμμα του πρεσβευτή καλής θέλησης προκειμένου με τους ήχους της να σκεπάζουν βόγκους και  κλαυθμούς θυμάτων τους… Εκτός και εάν το πρόγραμμα που θα εκτελέσει το ισραηλινό μουσικό σύνολον το αφιερώσουν οι μουσικοί εκτελεστές και ο Δήμαρχος της πόλης μας στα χιλιάδες δολοφονημένα θύματα της λωρίδας της Γάζας και όχι μόνο…

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Τσιμέντο να γίνει...

Οταν είχε αναγγελεθεί η κατασκευή μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο του τέως αεροδρομίου, είμαστε διπλά επιφυλακτικοί: Πρώτον γιατί δεν πιστεύαμε, οτι κάτι τέτοιο πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα του μπετόν (είχαμε ήδη την προηγούμενη εμπειρία του Ελαιώνα) και δεύτερο γιατί θεωρούσαμε πως ακόμη και αν γίνει θα είναι ανεπαρκής αυτός ο υποτιθένενος πνεύμονας πρασίνου για την αχανή τσιμεντοέρημο της Αθήνας... Καμία διάψευση !!! Αντίθετα είσχυση του γνωστού σκηνικού της χώρας, όπου η "αξιοπποίηση" πραγματοποιείται υπό όρους εξευτελιστικού ξεπουλήματος στην ...αγία ιδιωτική πρωτοβουλία... 
Αντιγράφουμε σχετικό άρθρο της Νάντιας Βαλαβάνη από την ISKRA και την Εφημερίδα των Συντακτών.


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΑΠ' ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΆΡΚΟ ΣΤΗ DISNEYLAND
Ξεκινά αύριο Τρίτη, σε συνθήκες κοινωνικού σιωπητήριου η συζήτηση στη Βουλή της σύμβασης ΤΑΙΠΕΔ-Hellinikon Global I.S.A., έδρας Λουξεμβούργου, ιδιοκτησίας Lamda Development συμφερόντων Λάτση (εγγυήτρια εταιρεία) ως ενιαία σύμβαση υπογραμμένη επί δύο συγκυβερνήσεων: ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (14.11.2014) και - η τροποποιητική - ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (19.7.2016).
Είναι γνωστή η πρόταση του Πολυτεχνείου για Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πράσινου, φτηνής φύτευσης και συντήρησης, με εγκαταστάσεις ήπιας ανάπτυξης αναψυχής-πολιτισμού-αθλητισμού για πολίτες του Λεκανοπέδιου και επισκέπτες, αξιοποιώντας τα σχεδόν 100.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας (κυρίως κτίσματα παλιού αεροδρόμιου και ολυμπιακές εγκαταστάσεις, που ακόμα χρωστάμε), που σήμερα στεγάζουν 70 κοινωφελείς δραστηριότητες. Για πραγματικών νέες θέσεις εργασίας στη θέση των μυθικών 90.000(!) που προπαγανδίζει σε έκθεση του – την επικαλείται και η κυβέρνηση… - ο ΙΟΒΕ των βιομηχάνων. Εξίσου γνωστές, οι διαψεύσεις της ρητής υπόσχεσης τεσσάρων διαδοχικών πρωθυπουργών για Μητροπολιτικό Πάρκο. Ο τελευταίος θα μείνει στην ιστορία για τη μεταπήδηση του: Από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των κατοίκων της νότιας Αθήνας για αξιοποίηση του τελευταίου μεγάλου ελεύθερου δημόσιου χώρου, κατάλληλου για επέμβαση στο μικροκλίμα ενός Λεκανοπέδιου που χρειάζεται 50.000 στρέμματα πράσινο, σε ρόλο πρώτης εφαρμογής της μνημονιακής ρύθμισης του 2014 για δικαίωμα αποζημίωσης των «επενδυτών» σε μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, ιδίως στις περιπτώσεις που κυβέρνηση και υπηρεσίες κάνουν σωστά τη δουλειά τους!
Τα ουσιώδη περιγράφονται στη σύμβαση και στις συνοδευτικές εκθέσεις για τη Βουλή.
Η ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ ΤΟΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναγνωρίζει ανοιχτά ότι το Δημόσιο θα έχει οικονομική ζημιά από την αγοραπωλησία των μετοχών, που μεταβιβάζουν στον Όμιλο Λάτση δικαίωμα επιφάνειας για 99 χρόνια και το 30% εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή: 5.250 στρεμμάτων του πρώην αεροδρόμιου, 750 της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά και 200 αιγιαλού σε 3,5 χλμ ακτογραμμής («προσωρινά» κτίσματα). Το «καλύτερο παραθαλάσσιο οικόπεδο της Μεσογείου» εκποιείται αντί πινακίου φακής και με αποικιακούς όρους: 915 εκ ευρώ ονομαστικά σε βάθος δεκαπενταετίας ή κάτω από 600 εκ σε πραγματικές τιμές - λιγότερο από 100 ευρώ το τ.μ. Η αγοραπωλησία είναι πλήρως αφορολόγητη. Προβλέπεται αγνώστου ύψους κρατική χρηματοδότηση, για «παροχή δημόσιας υπηρεσίας», των «κοινόχρηστων» υποχρεώσεων του Ομίλου ως προς μια ιδιωτική πόλη 27.000 κατοίκων. Με 1,5 δις κόστος μετεγκατάστασης των πάσης φύσεως δημόσιων ή κοινωφελών δραστηριοτήτων από το εσωτερικό του Ακινήτου (μόνο για τη μετεγκατάσταση του αμαξοστάσιου Νότιας Αθήνας του υπερχρεωμένου και υπό έξωση ΟΑΣΑ απαιτούνται 150 εκ.). Με πιθανές αποζημιώσεις στον «επενδυτή» για καθυστερήσεις λόγω «γεγονότων ευθύνης δημοσίου». Αν πάλι «σπάσει» ο «επενδυτής» τη σύμβαση και επιστρέψει τις μετοχές, το Δημόσιο θα επιστρέψει το μέχρι τότε καταβληθέν τίμημα (που όμως έχει πάει στους δανειστές για το χρέος) συν υπεραξία. – Και πως θα υπολογιστεί η υπεραξία; Μήπως τότε θα γίνει χρήση των αξιολογήσεων των εμπειρογνωμόνων (3 δις από ΤΕΕ, 1,5 και 2,3 αντίστοιχα οι εμπειρογνώμονες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος); - Το Δημόσιο αναλαμβάνει επίσης τότε και τυχόν βάρη ενεχυρίασης των μετοχών και υποθήκευσης των ακινήτων που επεστράφησαν – λόγω χρηματοδότησης που είχε λάβει ο «επενδυτής» για το έργο!
Η Έκθεση αναφέρει ότι δε μπορεί να υπολογίσει τη χασούρα.
Εξαιρετικά ασυνήθιστη είναι η ύπαρξη «Ειδικής Έκθεσης άρθρου 75 παρ. 2 του Συντάγματος», που υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών. Την έκθεση προβλέπει το Σύνταγμα σε περιπτώσεις που απαιτούνται δαπάνες προέλευσης κρατικού προϋπολογισμού ή όταν υπάρχει απώλεια δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με την Έκθεση, υπάρχουν και τα δύο, αγνώστου ύψους, αλλά «η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού».
Ακούσατε τους δανειστές ν’ απαιτούν «ισοδύναμα» και να κάνουν τους «δύσκολους»;
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΕ
Η ένταση της προβλεπόμενης δόμησης είναι ασύλληπτη. Μετά από διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση ο «επενδυτής» «δεσμεύτηκε» ότι δε θα κτίσει περισσότερα από 2.700.000(!) τ.μ.: Μια εν μέρει «κλειστή» πόλη κατοικίας και «διεθνές» κέντρο ψυχαγωγίας (καζίνο και ξενοδοχεία) πλουσίων «πάνω στο κύμα» και, στα ενδότερα, ένα «υπερτοπικό» κέντρο εμπορίου, γραφείων και ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και περίθαλψης. Ωστόσο διατηρεί το «δικαίωμα» του για δόμηση έως 3.500.000 τμ. Οποτεδήποτε μέχρι το 2041 (ολοκλήρωση επενδυτικής περιόδου, παίρνει και παράταση) η «δέσμευση» μπορεί να πάει περίπατο. «Δεσμεύτηκε» επίσης ότι στην παραλιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά δε θα χτίσει περισσότερο από 15%, δηλ. 112.500 τ.μ. – με δυο παραθαλάσσιους ουρανοξύστες και 16.000 τ.μ. μόνο για καζίνο! Προβλέπεται επίσης η δόμηση άλλων 300.000 τ.μ. (δεν προσμετρώνται στα 2.700.000) για ανταλλαγή κοινόχρηστων εγκαταστάσεων όμορων Δήμων με τοπικό πράσινο. Οι τελευταίοι βλέπουν να ενταφιάζεται το σχέδιο τους για κέντρο διαλογής ανακύκλωσης/σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων: Θ’ αφορά αποκλειστικά τα απορρίμματα της ιδιωτικής πόλης. Ο «επενδυτής» αναλαμβάνει το 50% του κόστους μελέτης σε οικόπεδο εκτός Ακινήτου που θ’ αγοράσουν οι ίδιοι, εφόσον συμφωνηθεί ν’ αναλάβει αυτός τη διαχείριση των σκουπιδιών τους: σοβαρότερη μπίζνα της δεκαετίας.
Από άποψη ζημιάς, για το Λεκανοπέδιο είναι ανάλογη με την εποχή της αντιπαροχής.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Τον θυμηθήκαμε κι' εμείς...

Τον Μάνο Λοΐζο, αυτές τις μέρες, που συμπληρώθηκαν χρόνια από τον θάνατό του...  Τον δημιουργό, τον σεμνό, τον ήσυχο και τον ταλαντούχο... Ας τον ξαναθυμηθούμε μέω της οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Εύγε !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για αντιφασιστικά σκίτσα
Αυτό αισθανθήκαμε την ανάγκη να πούμε, όταν διαβάσαμε για την στάση του Δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη απέναντι στην Χρυσή Αυγή... "Δημοκρατικά ευαίσθητη" η Ελληνική Πολιτεία και οι Θεσμοί της ετοιμάζουν διώξεις σε βάρος του Δημάρχου... Η ΦΑΙΑΚΙΑ, λοιπόν, αισθάνθηκε την ανάγκη να πεί 'Μπράβο" και "Ευχαριστώ" στον Δήμαρχο Πάτρας, που καθόλου δεν γνωρίζουμε προσωπικά ενώ απλά ξέρουμε μόνον την πολιτική του ταυτότητα... Κρίνουμε μάλιστα, πως η παραμικρή δίωξη σε βάρος του θα μπορούσε να είναι ευκαιρία αντιφασιστικής συπείρωσης και όσοι δεν παίρνουν μέρος σε αυτή στο όνομα την "δημοκρατικής ισονομίας" ή προκλητικά ανιστόρητοι είναι ή πολιτικά κρετινίζουν... Η αντιμετώπιση με "δημοκρατική αβροφροσύνη" των σφαγέων του Παύλου Φύσσα κ.λ.π. και υπερήφανων για όλα τα ναζιστικά εγκλήματα στον τόπο μας θα μπορούσε να είναι εξόχως γελωτοποιός άν δεν ήταν τραγικά επικίνδυνη... 
Μεταφέρουμε ρεπορτάζ του Μιχαήλ Άγγελου Κωνσταντόπουλου στην "Εφημερίδα των Συντακτών".

Ο δήμαρχος διώκεται για τα «όχι» στη Χ.Α.
Με δικαστικές διώξεις απειλείται ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, για την πάγια θέση του περί μη παραχώρησης χώρων για τις συγκεντρώσεις της νεοναζιστικής Χ.Α. και τη μη διάθεση προς αυτήν στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων.
Υλοποιώντας, έτσι, ένα σταθερό αίτημα του αντιφασιστικού κινήματος, βρίσκεται τελικά υπόλογος.
«Ο αγώνας μας είναι για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων και ενάντια στον φασισμό. Δεν τρομοκρατούμαστε», δηλώνει ο ίδιος στην «Εφ.Συν.».
Ο δήμαρχος, εκλεγμένος με τη στήριξη του ΚΚΕ, αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τόσο για την άρνησή του να παραχωρήσει χώρο για προεκλογικές συγκεντρώσεις της Χ.Α όσο και για τη μη παραχώρηση στοιχείων ύστερα από ερώτηση βουλευτή της (του Μ. Αρβανίτη, που κατέθεσε μήνυση κατά του Κ. Πελετίδη) για το πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων. Εχει κληθεί σε δίκη από την αντεισαγγελέα πρωτοδικών Πατρών για τις 13 Φεβρουαρίου 2017.
Στις 26 Αυγούστου ο δήμαρχος Πάτρας έλαβε έγγραφο από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει έκθεση του Σώματος «με αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας μη χορήγησης στοιχείων από Υπηρεσίες του Δήμου σε υποψήφιο βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή».
Επίσης, επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες μέσα σε δύο μήνες να αναφέρουν στον υπουργό και σε άλλους παράγοντες «τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν προς συμμόρφωση με την έκθεση».
Μάλιστα, σε έγγραφο της γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρ. πρωτ. 76853/8102 από τις 22 Ιουλίου 2015 αναφέρεται ότι «Δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας η έκδοση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία να χαρακτηρίζεται ως εγκληματική οργάνωση ο κομματικός σχηματισμός Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, επομένως δεν συνάγεται η ισχύς κάποιου νομίμου λόγου, βάσει του οποίου δικαιολογείται η άρνηση αναγνώρισης στο εν λόγω κόμμα της άσκησης δικαιωμάτων και ευχερειών που αναγνωρίζονται και στα λοιπά κόμματα».
«Το ελάχιστο που μας επιτρέπετε και μπορούμε να κάνουμε είναι να μη διευκολύνουμε με οποιονδήποτε τρόπο τη δράση τους (σ.σ. της Χ.Α.)», γράφει ανάμεσα σε άλλα ανακοίνωση της δημοτικής αρχής της Πάτρας προς τον πατρινό λαό.
Επικοινωνήσαμε με τον Κώστα Πελετίδη, που μας μίλησε για τη δίωξη και την περαιτέρω στάση του:
«Το γεγονός ότι βρίσκονται στην πολιτική ζωή του τόπου [σ.σ. η Χ.Α.] δεν προϋποθέτει και την ανοχή μας προς αυτό το μόρφωμα. Τι να θυμηθούμε: τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, τα μπλόκα; Αυτά είναι τα πιστεύω τους, αυτά θέλουν να ξανακάνουν.
»Μην κοιτάτε το προσωπείο που έχουν λόγω δίκης. Δεν υπερασπίζονται τον λαό, είναι η άλλη επιλογή του κεφαλαίου. Η Χ.Α. τα βάζει με τον φτωχό, τον βιοπαλαιστή, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα».
Ακόμη, συμπληρώνει: «Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα λαϊκά συμφέροντα. Ο αγώνας μας είναι σε όλα τα μέτωπα και ενάντια στον φασισμό. Δεν τρομοκρατούμαστε. Εχουμε καθήκον απέναντι στον λαό, στην Ιστορία, στους αγώνες και στις θυσίες του. Ο καθένας κρίνεται από τη στάση και τη δράση του».

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Μήπως να γίνουμε Ηρακλειδείς ;;;

...Μετά από την ανακοίνωση του τμήματος Judo του Ηρακλή Θεσσαλονίκης για την στάση απέναντι στα προσφυγόπουλα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στο Ωραιόκαστρο;;; Προβληματιζόμαστε και σας παραθέσουμε την ιδια την ανακοίνωση, όπως την διαβάσαμε στο "Ποντίκι"


Ηρακλής για Ωραιόκαστρο: «Να πάτε στο διάολο βρωμερά σκουλήκια που το παίζετε Χριστιανοί!»
Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς απάντησε το τμήμα τζούντο του Ηρακλή στους γονείς που δεν θέλησαν προσφυγάκια στο σχολείο τους, στο Ωραιόκαστρο.
Ηρακλής για Ωραιόκαστρο: «Να πάτε στο διάολο βρωμερά σκουλήκια που το παίζετε Χριστιανοί!» - MediaΣτην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «βρωμερά σκουλήκια που το παίζουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι», ενώ γίνεται και αναφορά στον Παύλο Φύσσα, που, όπως γράφουν, «τον δολοφόνησαν τα κόπρανα του Χίτλερ πριν 3 χρόνια».
Δείτε την ανακοίνωση:
«ΓΚΟΒΟΤΣΗΣ ΟΠΩΣ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ
"Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξη ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα", Αριστείδης Στεργιάδης (ύπατος αρμοστής Σμύρνης), καλοκαίρι 1922
«Απαίσιοι πραγματικώς είναι οι εδώ Ελληνες, εκτός ελαχίστων.
Επικρατεί Βενιζελισμός ογκώδης. Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσωμεν την Σμύρνην εις τον Κεμάλ διά να τους πετσοκόψη όλους αυτούς τους αχρείους", ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ

Θεσσαλονίκη 14-9-2016
Πέρασαν 94 χρόνια και οι απόγονοι των γουρουνιών ακόμα βρωμάνε Είσαι εσύ Ελληνας γιατρός που έδωσες και τον όρκο του Ιπποκράτη ένα γουρούνι είσαι σαν τον Στεργιάδη.
Ακούστε βρωμερά σκουλήκια εκεί στο Ωραιόκαστρο που έχετε παιδιά και το παίζετε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δύο πράγματα δεν διαλέγει ένα παιδί όταν αρχίζει το ταξίδι της Ζωής του να γεννηθεί με αναπηρία ή να ξεριζωθεί από την γειτονιά του να γίνει πρόσφυγας.
Εμείς που είμαστε απόγονοι προσφύγων, σας στέλνουμε να πάτε στον Διάολο. Ως τμήμα τζούντο του Ιστορικού συλλόγου δεχόμαστε να διδάξουμε στα προσφυγόπουλα το Άθλημα μας στο ντότζο μας, τιμώντας έτσι την Μνήμη των προγόνων μας την Μνήμη του Παύλου Φύσσα, που τον δολοφόνησαν τα κόπρανα του Χίτλερ πριν 3 χρόνια».